Geachte donateurs,

Hierbij willen wij u graag informeren over het project Blekersduin in Santpoort-Zuid. Op 11 december 2014 is in de Hofgeest door de gemeente Velsen een nieuwe aanvraag gepubliceerd van Dreefbeheer NV voor een omgevingsvergunnning voor de sloop van de bestaande Dekamarkt, de appartementen daarboven en tuincentrum Oxalis; en vervolgens de bouw van een nieuwe supermarkt, 9 woningen daarboven, een ondergrondse garage eronder, de bouw van 22 appartementen aan de Bloemendaalse straatweg en 14 woningen op het terrein richting de Vinkenbaan.

De betreffende aanvraag kan worden ingezien op het stadhuis. Het staat een ieder vrij een zienswijze in te dienen. Daarvoor is geen officiële termijn aangegeven, maar indien u een zienswijze wilt indienen, is het raadzaam dit voor half januari te doen.

De Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid zullen opnieuw gezamenlijk een zienswijze indienen. Onze gezamenlijke reactie op het vorige plan van Dreefbeheer NV, dat vervolgens weer is ingetrokken, kunt u nalezen op de site klik hier.

 

Wij wensen u prettige Kerstdagen, en een gezond en gelukkig 2015!

 

Met vriendelijke groet, 
Jan-Pieter Kleijburg, Fred Meulenbelt, Hans Reus, Erik Voorhoeve

santpoortzuid1 gymzaal1 brederoodseweg weidegebied