Nieuwsbrief juli 2017

Uitnodiging 30 jaar Woongemeenschap: zondag 10 september 16:00 – 18:00 uur
 
Graag nodigen we de inwoners van Santpoort-Zuid uit voor een drankje op zondag 10 september in café-restaurant Klein Centraal (het stationsgebouw Santpoort-Zuid), tussen 16:00 en 18:00 uur. 
We zullen kort stil staan bij wat er in de afgelopen 30 jaar allemaal is gebeurd, en wat er de komende jaren op de agenda staat.
Een leuke gelegenheid om kennis te maken met andere inwoners, en van gedachten te wisselen over wat nodig is in Santpoort-Zuid.
 
Kunt u ons laten weten s.v.p. als u van plan bent te komen op bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ?
 
 
En verder in deze nieuwsbrief
 
In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over de toekomst van ons station, Blekersduin, het verkeer in het dorp, en de Jongeren Opvang Plek.
 
 

Nieuwsbrief februari 2017

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, de toekomst van ons station, onbewaakte spoorwegovergangen, het verkeer in het dorp, de Jongeren Opvang Plek, Brederoodseweg 41, en ons 30-jarig bestaan. Noteert u alvast zondag 10 september voor een gezellige borrel?

Deze nieuwsbrief is dit keer alleen per e-mail verspreid, en uiteraard terug te vinden op onze website. We hebben het uitkomen van deze nieuwsbrief aangekondigd in de huis-aan-huisbladen.

Lees verder>>>

Uitnodiging – verkeer in Santpoort-Zuid

Graag nodigt de Woongemeenschap Santpoort-Zuid u uit voor een bijeenkomst over het verkeer in ons dorp, op maandagavond 14 november in ‘t Brederode Huys. Het programma is als volgt:

19:30 – 20:00      Zaal open, koffie en thee

20:00 – 20:30      Overzicht van verkeersproblemen in Santpoort-Zuid (Woongemeenschap en aanwezigen)

20:30 – 21:30      Discussie over mogelijke oplossingen (de heer K. Sneeuw, Coördinator Verkeer en Vervoer, gemeente Velsen)

21:30 – 22:00      Afsluiting met een drankje

De achtergrond voor deze avond is, dat onderstaand bericht uit onze nieuwsbrief van juli 2016 vele reacties heeft opgeleverd, die we graag met een grotere groep inwoners van Santpoort-Zuid en met de betreffende deskundige van de gemeente Velsen, de heer Sneeuw, willen bespreken. Lees verder

Uitnodiging 27 september 17:00 verkennen nieuwe locatie Jongeren Ontmoetings Plaats

In de nieuwsbrief van de Woongemeenschap van juli dit jaar hebt u kunnen lezen over de voorgenomen verplaatsing van de Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP).  De gemeente wil de JOP achter de Dekamarkt op het Blekersduin terrein verplaatsen.

Inwoners van Santpoort-Zuid zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 27 september tussen 17:00 en 18:00 uur samen met de verantwoordelijke ambtenaar, Dhr. Plessius en de wijkagent, een aantal mogelijke locaties te verkennen. Hierbij zullen we onder andere het Oranjeveldje, het grasveld naast het stationsgebouw, het parkeerterrein bij het station, de Wijnoldy Danielslaan en de omgeving van het Eltaterrein gaan bekijken. Wij verzamelen om 17:00 bij ‘t Brederode Huys. Ons advies is om met de fiets te komen. Is dit voor u onmogelijk en wilt u toch mee, laat dat weten s.v.p. met een mail naar bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl . Ook andere reacties zijn van harte welkom. Lees verder

Nieuwsbrief juli 2016

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich sinds 1987 (belangeloos en onafhankelijk) in voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. In deze nieuwsbrief treft u de laatste stand van zaken aan over Blekersduin, het station, het verkeer op de Wüstelaan, een Jongeren Opvang Plek (JOP), en de nieuwe Structuurvisie.

Lees verder >>>

Bijeenkomst over opvang statushouders op landgoed Dennenheuvel

Voor omwonenden en belangstellenden die vragen hebben over de opvang van statushouders op landgoed Dennenheuvel organiseert de gemeente Bloemendaal een extra bijeenkomst.

Datum: maandag 15 februari

Locatie: Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158, Overveen

Tijd: 19.00-21.00

Aanmelden via www.bloemendaal.nl/statushouders ; hier kunt ook meer informatie vinden over de plannen.

Inloopavond huisvesting statushouders 25 januari

Graag maken wij u attent op onderstaand bericht dat wij deze week ontvingen van de gemeente Bloemendaal. Er wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting van “statushouders” in Dennenheuvel; dit gebouw staat weliswaar in Bloemendaal, maar vlakbij Santpoort-Zuid, vandaar dit bericht. Maandag 25 januari  van 19-21 uur organiseert de gemeente Bloemendaal een informatieavond in het gemeentehuis in Overveen.

Met vriendelijke groet, Woongemeenschap Santpoort-Zuid.

Lees verder

Dennenheuvel – vluchtelingenopvang

Van de gemeente Bloemendaal ontvingen wij onderstaand bericht over mogelijke opvang van vluchtelingen op het landgoed Dennenheuvel, dat zich op de grens bevindt van Bloemendaal en Santpoort-Zuid. In het bericht kunt u lezen hoe u aan meer informatie kunt komen. Wij zullen ons hierin verdiepen, en houden u op de hoogte.  

Geachte betrokkenen,

Gister is bekend geworden welke locaties verder onderzocht gaan worden voor het opvangen van vluchtelingen en statushouders in de regio Kennemerland. Wellicht heeft u hierover berichten gelezen in het Haarlems Dagblad. Omdat wij u snel op de hoogte willen brengen over het proces, informeren wij u langs deze weg. Wij realiseren ons dat hier niet alle omwonenden mee worden bereikt. Zodra we meer concrete informatie hebben worden zij per brief geïnformeerd.

De locaties die in het Haarlems Dagblad zijn genoemd, waaronder Dennenheuvel, acht de gemeente Bloemendaal kansrijk. Op zeer korte termijn vindt er een gesprek plaats met het COA, de gemeente en de eigenaar van Dennenheuvel over hoe en onder welke voorwaarden de locatie geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van statushouders. Op dit moment staan Dennenheuvel en Euphrasia nog niet leeg maar zijn anti-kraak bewoond. De gemeente Bloemendaal spant zich in om locaties geschikt te maken voor gemengde huisvesting, dat wil zeggen naast statushouders ook jongeren die wachten op huisvesting en mensen die uit een ‘voorziening beschermd wonen’ komen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om doelgroepen gemengd te huisvesten

Zodra wij concrete informatie hebben over welke locaties gerealiseerd kunnen worden voor het tijdelijk huisvesten van statushouders, wanneer en om hoeveel statushouders het gaat,  informeren wij de omwonenden en andere betrokkenen zo spoedig mogelijk.  Vanzelfsprekend nemen we alle Ideeën, vragen of zorgen van onze bewoners serieus.  We organiseren bewonersbijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewoners van Bloemendaal vinden informatie over actuele ontwikkelingen op bloemendaal.nl/vluchtelingen.  Vragen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@bloemendaal.nl

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Renske Feikema Team Communicatie
Gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, Overveen
T 023 – 5225 612

r.feikema@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl

Niet aanwezig op woensdag en vrijdag

Herinrichting Brederodelaan informatieavond

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord stuurde ons bijgaand bericht toe over het herinrichten van de Brederodelaan. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Bloemendaal, en zal duren tot juli 2016. Ondanks alle goede bedoelingen van de aannemer en de gemeente Bloemendaal zal dit ongetwijfeld overlast veroorzaken. Het leek ons zorgvuldig u daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

Er wordt een informatieavond georganiseerd; deze zal plaatvinden bij Bistro Bartje Bloemendaal aan de Brederodelaan 80 op woensdag 19 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Voor vragen kunt U de aannemer bereiken op brederodelaan@mouwrik.nl, of voor dringende zaken op 06 5237 4979 (Mouwrik Waardenburg). De gemeente Bloemendaal kunt u bereiken op 06 5340 0569. 

 

Klik hier voor de nieuwsbrief brederodelaan 

 

Bulletin 19

In dit Bulletin o.a.: 

  • Besluitvorming Blekersduin komt in kritieke fase 
  • Weer nieuwe plannen voor Velserend?  
  • Wasstraat zorgt voor geluidsoverlast  
  • Halfuurdienst naar Amsterdam blijf bestaan  
  • Bezwaar tegen dakopbouwen Hendrik de Graaflaan 
  • Woongemeenschap zoekt versterking van team 
  • Financiële verantwoording 2014  
  • Donatie 2015                                         lees verder >>>

Meest recente berichten

gymzaal1 weidegebied