Beeldkwaliteitsplan Velserend

Dit plan heeft tot 27 april jl voor schriftelijke inspraak ter inzage gelegen. In onze reactie hierop hebben wij het standpunt ingenomen, dat de natuur in Velserend zou moeten worden hersteld. Daarnaast hebben wij ons tegen elke verdere uitbreiding van het saunabedrijf Ridderrode verklaard.

In onze visie dienen de historische waarden van de Ruïne van Brederode te worden gerespecteerd met daar bovenop compensatie voor het in de omgeving “detonerende” sauna-gebouw. Het geplande gebouw C past naar onze mening niet tegenover de ruïne, juist hier moet de natuur worden hersteld.

Bovendien zijn er op dit korte stukje Velserenderlaan maar liefst drie inritten gepland, dat zijn er twee te veel. Ook hebben wij met betrekking tot de ondergrondse parkeergarages en de waterhuishouding enkele kritische punten naar voren gebracht.

 

Velserend

 

Door gebouw C te laten vervallen en gebouw B op te schuiven komt er ruimte voor natuurherstel op Velserend

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2