Bespreekvoorstel inspraakrapportage Blekersduin 3 juni 2009

Vanaf 1999, toen het bestuur van het Nova College besloot grond te verkopen in Santpoort-Zuid, zijn verschillende plannen gemaakt voor deze locatie. Het college legt nu een planologisch kader voor waarin ca. 100 woningen gebouwd kunnen worden, waarvan 24 zorgwoningen. Ook zijn zorg- en welzijnsvoorzieningen, uitbreiding van de aanwezige supermarkt en tuincentrum en de realisatie van een gymzaal voorzien. Het college stelt dat de bouwmogelijkheden in het huidige RFK uitgaan van een zorgvuldige inpassing en aansluiting op de omliggende bebouwing. Door parkeren ondergronds op te lossen kan een optimale kwaliteit van de buitenruimte gerealiseerd worden.  Lees meer >>

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2