Dennenheuvel – vluchtelingenopvang

Van de gemeente Bloemendaal ontvingen wij onderstaand bericht over mogelijke opvang van vluchtelingen op het landgoed Dennenheuvel, dat zich op de grens bevindt van Bloemendaal en Santpoort-Zuid. In het bericht kunt u lezen hoe u aan meer informatie kunt komen. Wij zullen ons hierin verdiepen, en houden u op de hoogte.  

Geachte betrokkenen,

Gister is bekend geworden welke locaties verder onderzocht gaan worden voor het opvangen van vluchtelingen en statushouders in de regio Kennemerland. Wellicht heeft u hierover berichten gelezen in het Haarlems Dagblad. Omdat wij u snel op de hoogte willen brengen over het proces, informeren wij u langs deze weg. Wij realiseren ons dat hier niet alle omwonenden mee worden bereikt. Zodra we meer concrete informatie hebben worden zij per brief geïnformeerd.

De locaties die in het Haarlems Dagblad zijn genoemd, waaronder Dennenheuvel, acht de gemeente Bloemendaal kansrijk. Op zeer korte termijn vindt er een gesprek plaats met het COA, de gemeente en de eigenaar van Dennenheuvel over hoe en onder welke voorwaarden de locatie geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van statushouders. Op dit moment staan Dennenheuvel en Euphrasia nog niet leeg maar zijn anti-kraak bewoond. De gemeente Bloemendaal spant zich in om locaties geschikt te maken voor gemengde huisvesting, dat wil zeggen naast statushouders ook jongeren die wachten op huisvesting en mensen die uit een ‘voorziening beschermd wonen’ komen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om doelgroepen gemengd te huisvesten

Zodra wij concrete informatie hebben over welke locaties gerealiseerd kunnen worden voor het tijdelijk huisvesten van statushouders, wanneer en om hoeveel statushouders het gaat,  informeren wij de omwonenden en andere betrokkenen zo spoedig mogelijk.  Vanzelfsprekend nemen we alle Ideeën, vragen of zorgen van onze bewoners serieus.  We organiseren bewonersbijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewoners van Bloemendaal vinden informatie over actuele ontwikkelingen op bloemendaal.nl/vluchtelingen.  Vragen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@bloemendaal.nl

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Renske Feikema Team Communicatie
Gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, Overveen
T 023 – 5225 612

r.feikema@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl

Niet aanwezig op woensdag en vrijdag

Meest recente berichten
img_1467 img_1471 deelplan2 deelplan3