Email aan Raadslid

Een email vanuit woongemeenschap Santpoort-Zuid naar de gemeente.

Geacht Raadslid,

Zoals aangekondigd in onze brief van 1 juni jl. ontvangt u hierbij twee deskundigenrapporten over het Novaterrein/Blekersduin. Onze excuses dat wij u deze rapporten zo laat aanbieden, ook wij hoorden pas 3 werkdagen geleden (afgelopen woensdag) dat morgen een extra Raadsplein over dit onderwerp gehouden gaat worden. 

Uit de in de bijlage gevoegde deskundigenrapporten blijkt dat:                                                                                             

 

1.     absoluut geen behoefte bestaat aan een uitbreiding van de Dekamarkt en dat de huidige Dekamarkt reeds meer dan voldoende voorziet in de consumentenvraag van de inwoners van Santpoort en de omliggen de kernen. De huidige winkel heeft reeds een overcapaciteit van ± 1.6 maal de consumentenvraag! (onderzoek marktruimteberekening uitgevoerd door Marketing Support Bureau Van der Pluym)

 

2.     de verkeerstoename bij uitbreiding van de Dekamarkt tenminste 750 motorvoertuigbewegingen per etmaal hoger is dan door B&W aangegeven (rapport Coffeng en Goudappel), ofwel maar liefst 60 procent hoger! (onderzoek Verkeersscan Dekamarkt Santpoort-Zuid uitgevoerd door InovaProduc’X Holland B.V., Innovatief Advies en Marktonderzoekbureau voor Retailers).

Het voorgaande is een verdere onderbouwing van onze eerdere argumenten tegen het concept RFK en de afgelopen woensdag vrijgegeven Inspraakrapportage.

Onder verwijzing naar alle eerdere correspondentie verzoeken wij u dan ook nogmaals om het voorliggende RFK Blekersduin af te keuren, aangezien de massaliteit hiervan het landelijk dorpskarakter van Santpoort-Zuid onherroepelijk om zeep helpt, en volstrekt onverantwoorde veiligheidsrisico’s tot gevolg zal hebben.

Met vriendelijke groet,

namens de Woongemeenschap Santpoort-Zuid 

Kees Kan

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2