Groenbeleidsplan Velsen 2008

In de commissievergadering van 11 september hebben alle fracties van de gemeenteraad het Groenbeleidsplan als ‘niet rijp voor behandeling in de raad’ teruggelegd bij het college. De Woongemeenschap Santpoort-Zuid is faliekant tegen dit Groenbeleidsplan en heeft haar bezwaren kenbaar gemaakt aan de gemeenteraad. Wij hebben bij de formulering van onze brief mede gebruik gemaakt van de terzake deskundige informatie van de Stichting Santpoort.

Het Groenbeleidsplan Velsen 2008 ‘Ruimte voor Groen’ legt het beleid voor het openbaar groen vast voor de komende 10 jaar.
Het plan biedt geen enkele garantie voor het behoud van het ‘oude groen’ van Santpoort-Zuid dat van historisch en ecologisch belang is. De Woongemeenschap heeft haar bezwaren aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt.
 
Zie brief groenbrief
 
Voor het Groenbeleidsplan Velsen 2008: zie www.velsen.nl

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5