Inspraakrapportage Blekersduin

Voor de ontwikkeling van het terrein waarop het voormalige Nova College in Santpoort-Zuid gevestigd was heeft de Gemeente Velsen een concept Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) opgesteld. In dit kader worden de randvoorwaarden gesteld waaraan een bouwinitiatief dient te voldoen. Er wordt ruimte geboden voor een integrale ontwikkeling van het terrein. Hierbij kan een gymzaal ten behoeve van de naastgelegen basisschool gerealiseerd worden enhebben de reeds aanwezige supermarkt en tuincentrum de mogelijkheid een uitbreiding te realiseren. Daarnaast wordt de bouw van ca. 100 woningen, waaronder 24 zorgwoningen en een ruimte voor zorg- en welzijnsvoorzieningen mogelijk gemaakt. Het RFK is het toetskader voor bouwplannen en het vertrekpunt voor de planologische procedure.

Lees meer>>

 

 

 

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2