Inspraakreactie

Inspraakreactie namens de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid inzake het herziene Groenbeleidsplan Donderdagavond 7 mei 2009 te 20.00 uur Op het Gemeentehuis te Velsen. 

1.         Inleiding
De doelstelling van onze Woongemeenschap is het behoud en het bevorderen van de identiteit van Santpoort-Zuid en het welbevinden van haar inwoners. Wij onderhouden goede contacten met het wijkplatform en de Stichting Santpoort en uiteraard met de inwoners. Het Groenbeleid – meer in het bijzonder het behoud van groen – is voor de inwoners van Santpoort van groot belang en daarom ook voor onze Stichting een belangrijk onderwerp.  Lees meer >>

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2