Nieuwsbericht Woongemeenschap Santpoort-Zuid – april 2013

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid zet zich in voor het zo prettig mogelijk wonen in Santpoort-Zuid. U hebt in het verleden aangegeven graag per e-mail op de hoogte gehouden te worden van de ontwikkelingen in ons dorp. In dit bericht vragen wij uw aandacht voor het bestemmingsplan voor de kern van Santpoort-Zuid, en voor een toename van het aantal inbraken in ons dorp.

Bestemmingsplan

Op uitnodiging van de Velsense gemeenteraad nam de Woongemeenschap op donderdag 14 maart deel aan de raadsvergadering waar het startdocument voor het nieuwe bestemmingsplan voor de dorpskern van Santpoort-Zuid werd besproken. Ook de Stichting Santpoort nam aan deze vergadering deel.

Het is positief dat de gemeenteraad beide bewonersorganisaties uitnodigde, en ook de gemeente Velsen verdient een pluim voor de wijze waarop men de Woongemeenschap en Stichting Santpoort heeft betrokken bij het opstellen van het startdocument.

De verantwoordelijke wethouder Verkaik presenteerde het komend bestemmingsplan als een ‘conserverend plan’, dus zonder grote wijzigingen in de bestemmingen van grond. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het braakliggende Blekersduin gebied (het voormalige Novaterrein) buiten dit bestemmingsplan is gehouden. En daar kunnen we nu juist wel grote veranderingen verwachten de komende jaren.

De Woongemeenschap stemt in met een conserverend plan. Wel vroegen we de Raad in dit bestemmingsplan meer ambitie te tonen bij het stellen van kaders voor de ontwikkeling van Santpoort-Zuid. Wij verwezen daarbij naar de bewonersvisie op Santpoort-Zuid 2025 (te vinden op onze website, en ook samengevat door de gemeente in het startdocument), die tot stand kwam na een uitgebreid onderzoek onder bewoners in 2011. Daaruit bleek onder meer de brede wens om een dorpskern te ontwikkelen, waar ontmoetingen en gezamenlijke activiteiten mogelijk zijn, in lijn met het stijlvolle dorpskarakter van Santpoort-Zuid. Het bestemmingsplan zou ons inziens deze visie als uitgangspunt moeten nemen. Wij hebben de gemeente Velsen gevraagd hierbij het voortouw te nemen, in nauwe samenwerking met alle betrokkenen, dus met bewoners, ondernemers, woningcorporaties, zorginstellingen, de Brederode Daltonschool etc. De Wethouder gaf aan dit in het college van Burgemeester en Wethouders te zullen bespreken.

In een brief (klik hier) aan de gemeenteraad heeft de Woongemeenschap niet alleen op de dorpskern commentaar gegeven, maar ook op het groenbeleid, nu een wirwar van plannen en beleidskaders, de inrichting van het stationsgebied, de behoefte aan woningen geschikt voor senioren, en de vraag om de verkeersdrukte niet verder te laten toenemen. U kunt interviews met de betreffende wethouder en enkele Raadsleden bekijken op Seaport RTV, bij Raadsplein 14 maart. De Woongemeenschap wil over de genoemde standpunten graag in contact blijven met de inwoners van Santpoort-Zuid. Uw reactie stellen wij dan ook zeer op prijs. U kunt ons het eenvoudigst bereiken via bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl

Inbraken

De afgelopen maanden is er weer veelvuldig ingebroken in Santpoort-Zuid, met name in het Philipspark. De politie raadt aan hang- en sluitwerk goed te controleren, en direct de politie te bellen op 112 bij dringende zaken, en op 0900-8844 als het minder dringend is. Mocht u verdachte personen of auto’s zien, dan is het zeker de moeite de politie te bellen. Het volgende filmpje vindt u ook op onze website (onder Info anderen), en geeft een goed beeld van wat u kunt doen om inbraken te voorkomen: klik hier.

Mocht u meer informatie hebben over inbraken in de omgeving, dan stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte wilt houden. Wij kunnen deze informatie doorgeven aan andere bewoners, met als doel inbraken tegen te gaan.

Indien u geen prijs stelt op dit nieuwsbericht, kunt u ons dit s.v.p. laten weten via bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl ; we zullen u dan geen e-mails meer sturen.

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5