Op welke partij gaat u stemmen?

Weet u al op welke partij u gaat stemmen bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart, en waarom? Wij hebben voor u van alle partijen de standpunten over vier belangrijke onderwerpen in Santpoort-Zuid vergeleken.

Waarom? Veel kiezers laten zich bij Gemeenteraadsverkiezingen leiden door de landelijke in plaats van de lokale politiek, omdat het vaak niet duidelijk is hoe de verschillende partijen denken over belangrijke onderwerpen in hun gemeente. Met behulp van deze KiesWijzer willen we alle inwoners van Santpoort-Zuid inzicht geven in de standpunten van de politieke partijen in de gemeente Velsen over vier onderwerpen die de Woongemeenschap belangrijk vindt voor Santpoort-Zuid.

Hoe werkt het? Horizontaal in de KiesWijzer ziet u de politieke partijen in de gemeente Velsen die zullen deelnemen aan de komende verkiezingen, op volgorde van het huidige aantal zetels in de Gemeenteraad. Verticaal ziet u vier belangrijke onderwerpen die spelen in Santpoort-Zuid: het NOVA-terrein, de gymzaal voor de Brederode Daltonschool, het Groenbeleidsplan voor Santpoort-Zuid, en de ontwikkeling van Velserend (het terrein bij de ruïne van Brederode). In het overzicht zelf ziet u in hoeverre de Woongemeenschap Santpoort-Zuid zich kan vinden in de standpunten van de partijen. Een groen vakje is positief, een rood vakje is negatief, en wit is neutraal. Onderaan treft u ons stemadvies aan: welke partijen verdienen – uitsluitend op grond van deze vier onderwerpen – naar ons inzicht uw stem, en welke niet?

Waarop is de KiesWijzer gebaseerd? Alle partijen met uitzondering van de Lijst Gerard Vosse hebben op ons verzoek hun standpunten kenbaar gemaakt over bovengenoemde vier onderwerpen. Deze vindt u verderop in dit document. Ook hebben we gekeken naar het stemgedrag van de partijen, zoals vastgelegd in de notulen van Raadsvergaderingen, die te vinden zijn op www.velsen.nl.

Conclusie. De partijen die op grond van bovengenoemde vier onderwerpen naar onze mening uw stem het meest verdienen zijn de VVD, VelsenLokaal en Groenlinks. Deze partijen hebben de vier onderwerpen niet alleen gesteund, maar hebben ook zelf diverse goede initiatieven genomen.
Ook de SP, D66, de ChristenUnie en ZEN verdienen uw stem; van deze laatste nieuwe partij is wel het verkiezingsprogramma maar uiteraard nog geen stemgedrag bekend. Over het CDA zijn wij neutraal. Partijen die naar onze mening op grond van bovengenoemde vier onderwerpen uw stem niet verdienen zijn de PvdA en de Lijst Gerard Vosse.
Voor de goede orde: de Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft geen enkele politieke doelstelling: links, rechts, paars of religieus, het maakt ons niet uit. Ons enige doel is het behouden en waar mogelijk verbeteren van een prettig woon- en leefmilieu in Santpoort-Zuid. Wij hopen dat deze KiesWijzer u zal helpen bij het bepalen van uw eigen keuze bij de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Mocht u verdere informatie wensen, kijkt u s.v.p. ook op www.woongemeenschapsantpoortzuid.nl of neemt u contact op met ons, bij voorkeur per e-mail.

Met vriendelijke groet,

Kees Kan, Fred Meulenbelt, Hans Reus, Erik Voorhoeve
 

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2