Herinrichting Brederodelaan informatieavond

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord stuurde ons bijgaand bericht toe over het herinrichten van de Brederodelaan. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Bloemendaal, en zal duren tot juli 2016. Ondanks alle goede bedoelingen van de aannemer en de gemeente Bloemendaal zal dit ongetwijfeld overlast veroorzaken. Het leek ons zorgvuldig u daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

Er wordt een informatieavond georganiseerd; deze zal plaatvinden bij Bistro Bartje Bloemendaal aan de Brederodelaan 80 op woensdag 19 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Voor vragen kunt U de aannemer bereiken op brederodelaan@mouwrik.nl, of voor dringende zaken op 06 5237 4979 (Mouwrik Waardenburg). De gemeente Bloemendaal kunt u bereiken op 06 5340 0569. 

 

Klik hier voor de nieuwsbrief brederodelaan 

 

Bulletin 19

In dit Bulletin o.a.: 

 • Besluitvorming Blekersduin komt in kritieke fase 
 • Weer nieuwe plannen voor Velserend?  
 • Wasstraat zorgt voor geluidsoverlast  
 • Halfuurdienst naar Amsterdam blijf bestaan  
 • Bezwaar tegen dakopbouwen Hendrik de Graaflaan 
 • Woongemeenschap zoekt versterking van team 
 • Financiële verantwoording 2014  
 • Donatie 2015                                         lees verder >>>

Rapportage Santpoort-Zuid 2015

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort hebben het initiatief genomen alle inwoners van Santpoort-Zuid door middel van een vragenlijst te vragen naar hun mening over de voorlopige plannen van project ontwikkelaar Dreef Beheer voor Novaterrein/Blekersduin. Deze plannen zijn op deze link te vinden, klik hier.

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.  Lees verder

Vragenlijst Blekersduin

Graag willen we de inwoners van Santpoort-Zuid vragen naar hun mening over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de realisatie van:

Lees verder

Plannen Blekersduin en informatieavond dinsdag 3 maart

Beste inwoners van Santpoort-Zuid,

Graag willen we u informeren over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het voormalige tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de realisatie van een nieuwe supermarkt, een appartementengebouw met 22 woningen, 12 woningen (twee-onder-een-kap) plus twee vrijstaande woningen Lees verder

Novaterrein – informatieavond dinsdag 3 maart 20:00 uur

Beste inwoners van Santpoort-Zuid, 

Zoals u misschien weet is er door projectontwikkelaar Dreef Beheer een vergunningsaanvraag ingrediend voor de herinrichting van het terrein rond de Dekamarkt in Santpoort-Zuid, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen ten behoeve van de realisatie van: 

Lees verder

Ontwikkelingen Novaterrein

Geachte donateurs en belangstellenden, 

Hierbij willen wij u graag informeren over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de bouwplannen voor de Dekamarkt en Blekersduin (ook bekend als het Novaterrein)  in Santpoort-Zuid. 

De gemeente heeft ons op 30 september jl. gemeld dat de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor Fase 1  (sloop huidige tuincentrum Oxalis en bouw nieuwe supermarkt met 8 appartementen daarboven en een parkeergarage daaronder)  is ingetrokken.
Eind oktober 2014 zal een nieuwe, en dit keer een integrale aanvraag worden gepubliceerd in de Hofgeest. Deze aanvraag betreft alle nieuwe bouwwerken, de sloop van de bestaande gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, inclusief de groenvoorzieningen. Dit alles zal volgens de huidige plannen in drie fases worden uitgevoerd.  Lees verder

Zienswijze Blekersduin

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de plannen voor de ontwikkeling van het Novaterrein, ook bekend als Blekersduin. Het Novaterrein is het braakliggende terrein tussen de Dekamarkt en de Vinkenbaan. De nieuwe plannen omvatten de volgende punten, die in verschillende fasen zouden worden uitgevoerd: 

* Eerste fase: sloop van tuincentrum Oxalis en nieuwbouw van een supermarkt op die plek en de bestaande parkeerplaats. De beoogde omvang  is 1800 m2, plus 200 m2 magazijn. Op de nieuwe supermarkt zijn appartementen gepland. Onder de nieuwe supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor 73 auto’s.   

* Tweede fase: (a) Sloop van de bestaande supermarkt en de daarop gelegen woningen. Hiervoor in de plaats komt langs de Bloemendaalsestraatweg een gebouw met 22 appartementen, Lees verder

Bulletin 18

In dit Bulletin o.a.: 

 • Herstart ontwikkeling Novaterrein
 • Bestemmingsplan in de gemeenteraad
 • Ook Velserend weer in beweging
 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
 • NS wil dienstregeling aanpassen
 • Veilig verkeer op Wüstelaan
 • Financiën van de Woongemeenschap              lees verder >>>

Kieswijzer Santpoort-Zuid 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: op welke partij gaat u stemmen? 

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft alle politieke partijen in de gemeente Velsen gevraagd hoe zij denken over de toekomst van Santpoort-Zuid. Hieronder vindt u hun antwoorden.

Wat is de Woongemeenschap Santpoort-Zuid? De Woongemeenschap is een organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor prettig wonen in Santpoort-Zuid. De Woongemeenschap is aan geen enkele politieke partij verbonden, en heeft als enige inkomsten donaties van inwoners van Santpoort-Zuid. De Woongemeenschap is opgericht in 1987.

Waarom deze brief? Veel kiezers laten zich bij Gemeenteraadsverkiezingen leiden door de landelijke politiek, omdat zij niet weten hoe de verschillende partijen denken over belangrijke onderwerpen in de gemeente Velsen, laat staan in Santpoort-Zuid. Wij willen u graag informatie aanbieden die voor u handig kan zijn bij het uitbrengen van uw stem. Wij hebben alle partijen de volgende vraag gesteld: 

Omarmt uw partij de Visie 2025 voor Santpoort-Zuid, dat wil zeggen een geleidelijke, duurzame ontwikkeling van het dorp met een fraaie, levendige dorpskern, behoud van groen en voorzieningen, en extra woningen voor senioren?  

Wat is de Visie 2025 voor Santpoort-Zuid? In 2011 heeft de Woongemeenschap alle 1650 huishoudens van Santpoort-Zuid een uitgebreide vragenlijst gestuurd, in samenwerking met een onderzoeksbureau. Hier hebben 417 mensen op gereageerd. De reacties kwamen van 100 van de in totaal 102 postcodes in Santpoort-Zuid. Het aantal reacties was dus zeer hoog, en afkomstig van inwoners verspreid over heel Santpoort-Zuid. Op basis van dit onderzoek heeft de Woongemeenschap Santpoort-Zuid een visie ontwikkeld voor het jaar 2025. We hebben deze visie zowel aan de inwoners als aan de gemeenteraad van Velsen gepresenteerd.  

Reacties van de partijen. Alle politieke partijen in onze gemeente hebben gereageerd, en spreken zich positief uit over deze visie; dat is een goed teken. U treft hun reacties hieronder aan, op alfabetische volgorde. Er zijn echter wel verschillen, vooral (a) hoe specifiek de partijen ingaan op de toekomst voor Santpoort-Zuid, en (b) in hoeverre ze bereid zijn zich daarvoor in te zetten.

We realiseren ons dat u ook andere overwegingen hebt bij het maken van uw keuze, en respecteren die vanzelfsprekend. Wij hopen dat u deze KiesWijzer nuttig vindt, en dat u op woensdag 19 maart gaat stemmen, op welke partij dan ook.

 

Met vriendelijke groet,
Hans Reus, Erik Voorhoeve, Fred Meulenbelt en  Jan-Pieter Kleijburg

Lees verder: Kieswijzer Santpoort-Zuid 2014

 

Meest recente berichten

img_1470 img_1471 gymzaal2 dekamarkt-tekening2