Raadsvoorstel inspraakrapportage Blekersduin 19 mei 2009

Voor de ontwikkeling van het terrein waarop het voormalige Nova College in Santpoort-Zuid gevestigd was heeft de Gemeente Velsen een concept Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) opgesteld. Het concept RFK heeft van 25 augustus 2008 t/m 3 oktober 2008 ter inzage gelegen en er is een in-loopbijeenkomst georganiseerd op 10 september 2008. Gedurende deze periode konden er inspraak-reacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Van de inspraakreacties is een inspraak-rapportage opgesteld.

Lees meer >>

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2