Ruïne van Brederode moet open blijven

Uit de krant hebt u vermoedelijk vernomen dat het Rijk van plan is nog al wat erfgoed af te stoten, met als voornaamste reden dat men van de onderhoudsverplichting af wil.
In onze omgeving gaat het om de Ruïne van Brederode. De Woongemeenschap vindt de ruïne een belangrijk cultureel en historisch erfgoed, niet alleen voor Santpoort-Zuid, maar voor de hele omgeving.

Op dit moment is een breed opgezet actiecomité “Te wapen voor Brederode” bezig allerlei acties op te zetten om brede steun te verwerven om de Ruïne open te houden voor het publiek.   Eén van de acties is een handtekeningenactie. De Woongemeenschap Santpoort-Zuid ondersteunt deze actie graag. Het is de bedoeling rond 5 december alle handtekeningen aan te bieden aan de gedeputeerde Cultuur van de Provincie Noord-Holland en aan de wethouders Cultuur van de gemeenten Velsen, Bloemendaal en Haarlem.

Wij hopen dat u naar de website www.tewapenvoorbrederode.nl wilt gaan en de petitie wilt ondertekenen. Op de website treft u ook meer informatie aan over de ruïne. Bijna 300 mensen hebben al getekend, en de intekenlijst is pas geopend. Het kost u slechts een minuut. Mocht u al getekend hebben, dan is het uiteraard niet nodig dat nogmaals te doen.

Hartelijk dank, en met vriendelijke groet namens de Woongemeenschap Santpoort-Zuid,

Jan Pieter Kleijburg    Fred Meulenbelt    Hans Reus    Erik Voorhoeve

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2