Vragenlijst Novaterrein

Beste inwoner van Santpoort-Zuid,
Indien u de plannen voor het Novaterrein en de Dekamarkt ook veel te massaal vindt, vragen we u dringend in actie te komen. Begin juni is duidelijk geworden dat de gemeenteraad van Velsen op 2 juli een definitief besluit gaat nemen over het Novaterrein. Zoals u wellicht weet omvatten de plannen voor het Novaterrein een verdubbeling van de Dekamarkt, circa 100 extra woningen inclusief 24 zorgwoningen en een ondergrondse parkeerplaats voor 300 auto’s. U kunt het plan (RFK Blekersduin) vinden op www.velsen.nl. Sommige politieke partijen zijn vóór dit plan, andere partijen zijn tegen en een aantal hebben het nog “in beraad”, zoals aangegeven in bijgaand overzicht. Tot nu toe zijn de meer dan 330 individuele inspraakreacties, bezwaren van de stichting Santpoort, bezwaren van het Wijkplatform en bezwaren van de stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, volledig genegeerd door Burgemeester en Wethouders van Velsen. Burgemeester en Wethouders willen dit veel te massale plan, ondanks het ontbreken van draagvlak onder de inwoners van Santpoort-Zuid en ondanks deskundigenrapporten waaruit blijkt dat nut en noodzaak ontbreken en de verkeersdruk in het dorp onaanvaardbaar hoog wordt, toch doorzetten.  Daarom vragen wij u om een enquête in te vullen en contact op te nemen met de betreffende fractiewoordvoerders. Klik HIER om te zien hoe dit kan.

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2