Zienswijze Blekersduin

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de plannen voor de ontwikkeling van het Novaterrein, ook bekend als Blekersduin. Het Novaterrein is het braakliggende terrein tussen de Dekamarkt en de Vinkenbaan. De nieuwe plannen omvatten de volgende punten, die in verschillende fasen zouden worden uitgevoerd: 

* Eerste fase: sloop van tuincentrum Oxalis en nieuwbouw van een supermarkt op die plek en de bestaande parkeerplaats. De beoogde omvang  is 1800 m2, plus 200 m2 magazijn. Op de nieuwe supermarkt zijn appartementen gepland. Onder de nieuwe supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor 73 auto’s.   

* Tweede fase: (a) Sloop van de bestaande supermarkt en de daarop gelegen woningen. Hiervoor in de plaats komt langs de Bloemendaalsestraatweg een gebouw met 22 appartementen, oplopend naar 4 woonlagen, waarvan de bovenste naar achteren is teruggetrokken. (b) Twaalf woningen (twee-onder-één-kap) plus twee vrijstaande woningen (alle met garage) op het braakliggende Novaterrein.

* Derde fase: ca. 30 zorgwoningen aan de zuidkant van het Novaterrein, grenzend aan de Mellonahof. De plannen voor deze laatste fase worden nog verder uitgewerkt. 

Het gehele bouwproject zal naar verwachting ten minste drie jaar duren. Voor de eerste fase is inmiddels de benodigde omgevingsvergunning aangevraagd. Ook is een bestemmingsplanwijziging nodig, waarop uiteraard inspraak mogelijk is voor alle belanghebbenden. De Woongemeenschap Santpoort-Zuid volgt de plannen nauwlettend en kritisch, in nauwe samenwerking met de Stichting Santpoort.  

De ontwikkeling van het Novaterrein moet passen bij Santpoort-Zuid. Bijgaand treft u de gezamenlijke reactie van de Stichting Santpoort en de Woongemeenschap Santpoort-Zuid aan. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte, op de beide websites en via onze nieuwsbrieven. Graag horen wij ook uw mening, zodat we namens een zo groot mogelijk deel van de bewoners blijven spreken.

Ons e-mail adres is bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl

 

 

 

 Lees hier de gezamenlijke reactie van de Stichting Santpoort en 
 de Woongemeenschap Santpoort-Zuid:   Zienswijze Blekersduin

 

 

Meest recente berichten
img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5