Zienswijze op aanvraag omgevingsvergunning Brederoodseweg 17

Geacht College,

Bij deze maken wij gebruik van ons recht tot het indienen van onze zienswijze. 

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft met verbazing en ontzetting kennisgenomen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de Brederoodseweg 17, bekend onder kenmerk W11.0003771, inhoudende de sloop van dit pand en het rooien van een groot aantal bomen ten gunste van de bouw van drie vrijstaande huizen.

Zowel de westelijke als de oostelijke bebouwing van de Brederoodseweg vanaf de grens met de gemeente Bloemendaal  tot en met het begin van de Velserenderlaan verkeert nog in de originele, nagenoeg ongeschonden staat uit het begin van de 20ste-eeuw. Zij is beeldbepalend voor dit deel van de Brederoodseweg. De westelijke bebouwing op het terrein van het voormalige Provinciaal Ziekenhuis Santpoort is een mix van enkele blokken rijtjeshuizen, een grote vrijstaande villa en de vrijstaande dienstwoning op nr. 17. De oostelijke bebouwing bestaat uitsluitend uit blokjes rijtjeshuizen – gebouwd in 1921 door woningbouwvereniging ‘Bloemendaal Noord’ – die op een bijzondere, speelse wijze zijn geschakeld tot een aantal hofjes.

De voorgestelde sloop betreft een uit ca. 1897 daterende vrijstaande karakteristieke dienstwoning met fraaie details in het metselwerk die door haar scheve ligging ten opzichte van de rooilijn de westzijde van dit deel van de Brederoodseweg een extra accent geeft. De belendende grote dennenbomen die verwijzen naar het oorspronkelijke binnenduingebied, zijn daarbij mede beeldbepalend.

Voor dit pand èn de bomen zouden drie woningen in de plaats moeten komen met hun voorgevels evenwijdig aan de rooilijn.

Het is gezien bovenstaande karakterschets voor ons onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een dergelijk plan doorgang zou kunnen vinden. Dit te meer daar de bedoelde dienstwoning in een behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Met veel gevoel voor de historische context zijn de rijtjeshuizen en de dienstwoning onderhouden en is het grote pand zorgvuldig teruggerestaureerd van zijn functie binnen het psychiatrisch ziekenhuis tot woning voor particulieren.

Er is derhalve geen enkele noodzaak tot afbraak van de woning op nr. 17.

De Woongemeenschap onderschrijft hiermede het standpunt van een groot aantal omwonenden.

We beseffen dat de woning relatief klein is, zeker in verhouding tot de grootte van de kavel. Een passende uitbreiding van de woning aan de achterzijde – die vanaf de weg niet of nauwelijks zichtbaar is – kan hier uitkomst bieden. Het straatbeeld wordt dan niet aangetast.

Daarenboven vrezen wij dat het toestaan van deze sloop een precedentwerking zal hebben.

Daarnaast willen wij opmerken dat woningen van  € 600.000 à  € 650.000 – de vraagprijs voor elk van de drie nieuw te bouwen woningen – nauwelijks of niet verkoopbaar zijn en dat daaraan binnen Santpoort-Zuid ook geen behoefte bestaat gezien de vele te koop staande woningen in deze categorie.Wij verzoeken u dan ook met de meeste nadruk de sloop van het pand op Brederoodseweg 17 en het rooien van de naastgelegen bomen tegen te houden, en daardoor te voorkomen dat volstrekt onnodig een gaaf historisch bebouwingslint en het straatbeeld in zijn geheel voor altijd verknoeid zullen worden.

Vertrouwende op een juiste beslissing in dezen tekenen wij,
met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid, 

F. Meulenbelt
secretaris

 

Meest recente berichten
deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2