Info woongemeenschap

Woongemeenschap

Het doel van de Stichting Woongemeenschap Santpoort Zuid.

De Woongemeenschap is een organisatie van vrijwilligers die zich richt op belangenbehartiging van de inwoners van Santpoort Zuid. Wij willen bijdragen aan het behouden van een prettig woon en leefmilieu, en waar mogelijk het verbeteren van dat milieu.

De Woongemeenschap wil hierbij niet alleen reactief, maar ook pro-actief zijn. Zij denkt actief en creatief mee en richt zich ook op nieuwe initiatieven ter verbetering van het woon- en leefklimaat.

Doelstelling

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid heeft als doel het zo aantrekkelijk mogelijk maken van het wonen en leven in Santpoort-Zuid. De Woongemeenschap is een stichting die is opgericht in 1987. Het bestuur bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en is politiek onafhankelijk. We werken graag samen met andere bewonersorganisaties. De Woongemeenschap wordt alleen gefinancierd door donateurs.

Criteria voor actie

De Woongemeenschap nodigt u van harte uit contact met ons op te nemen over belangrijke onderwerpen die spelen in Santpoort-Zuid. In sommige gevallen zullen wij zelf actie ondernemen, in andere gevallen kunnen wij u wellicht op weg helpen. Criteria voor actie van de Woongemeenschap zijn:

 • Past het onderwerp binnen het doel van de Woongemeenschap?
 • Betreft het onderwerp het algemeen belang van de inwoners van Santpoort Zuid?
 • Indien het onderwerp een meer lokaal karakter heeft op het niveau van één of meerdere straten: de inzet van menskracht en middelen van de belanghebbenden
 • Wordt het onderwerp geheel of gedeeltelijk gedekt door een andere instantie, dan vindt geen actie plaats door de Woongemeenschap, dan wel gedeeltelijke actie, in samenwerking met de andere instantie
 • Haalbaarheid, gegeven de beperkte capaciteit van de Woongemeenschap
 • Effecten op de beeldvorming van de Woongemeenschap

Het bestuur van Woongemeenschap

Peter Carson
Remi van Kleef
Jan-Pieter Kleijburg
Hans Reus, voorzitter
Erik Voorhoeve

Colofon

Deze website woongemeenschapsantpoortzuid.nl is tot stand gekomen in samenwerking met:
Webdesign GH Products – Gerda Haverlag

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de gehele site of gedeeltes voor commercieel gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van de makers.

Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gebracht. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. De stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website, noch voor eventuele schade of consequenties ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website.

Privacy & Cookies

Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Cookiepolicy – Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of Flash-applicaties) wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. Deze gegevens worden ook vastgelegd om navigatie en inloggen binnen de site eenvoudiger te maken. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Informatie die wordt verzameld;

 • Functionele doeleinden, non-tracking cookies van WordPress software om de site goed laten functioneren.
 • Klikgedrag en bezoekgegevens
  Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
 • Contact-, aanmeldformulieren, email
  Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.
 • Nieuwsbrieven
  Op deze website kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. U kunt zich altijd afmelden via een link in de nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen.
 • Gebruikers voorkeuren, wij maken gebruik van een cookie om uw toestemming te onthouden

Inzage, correctie en recht van verzet
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen

Aanpassen privacy statement
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Overzicht cookies

CookieTypeDurationOmschrijving
Statcounter cookie name: __is_uniqueanalytics (Third-party Requests)5 yearsStatcounter (page/visitor) counter Statcounter cookie is used to determine the first time, returning and unique visits to this site, and the individual pages viewed.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2