KiesWijzer

 
Met behulp van deze KiesWijzer wil de Woongemeenschap de inwoners van Santpoort-Zuid inzicht geven hoe de politieke partijen in de gemeente Velsen staan tegenover 4 belangrijke onderwerpen voor Santpoort-Zuid.
 
Horizontaal in onderstaand overzicht ziet u de politieke partijen in de gemeente Velsen, gerangschikt naar het aantal zetels in de Gemeenteraad.Als u klikt op de 4 onderwerpen aan de linkerkant ziet u een korte toelichting per onderwerp. Door te klikken in het overzicht ziet u het standpunt van de betreffende partij op het betreffende onderwerp. Als u op de onderste regel klikt ziet u ons stemadvies per partij op grond van de 4 onderwerpen.

 
         
 Zetels  8  5  4  3  2
  NOVA
 terrein

 
Voor huidige plan  Tegen huidige plan  Voor huidige plan, maar kritisch   Tegen huidige plan   Tegen huidige plan Standpunt onbekend  Tegen huidige plan  Tegen huidige plan Tegen huidige plan Tegen huidige plan
 Gymzaal

 

 Motie gesteund  Motie ingediend Motie gesteund Motie gesteund Motie ingediend Motie verworpen  Motie gesteund Motie ingediend Motie gesteund  Voor gymzaal

 

 Groenbe-
leidsplan Santpoort

 

 Amende- ment afgewezen  

Amende- ment
ingediend

Amende- ment gesteund Amende- ment gesteund Amende- ment gesteund Amende- ment
gesteund 
Amende- ment
gesteund
Amende- ment
gesteund 
Amende- ment
gesteund
Groen behouden
 Velserend

 

  Huidige plan aanvaard-baar   Gebouw C kleiner, 2 uitritten Gebouw C kleiner, 2 uitritten Tegen huidige plan Voor lagere gebouwen Standpunt onbekend  Minimale bebouwing uit het zicht Tegen huidige plan Steunt opvatting van bewoners Tegen huidige plan
                     
 Stem- advies op grond van deze 4 onder-werpen        

 

Klik hier voor een compleet overzicht van alle verkiezingsprogramma’s.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2