Gymzaal

Huidige situatie.
Leerlingen van de Brederode Daltonschool gaan dagelijks met een bus naar Velserbroek voor hun gymnastieklessen. Hierdoor wordt veel kostbare en belangrijke lestijd verloren. Gelukkig heeft de Raad een motie aangenomen om zo snel mogelijk een gymzaal te bouwen vlakbij de school, deels op het terrein van de school en deels op het Oranjeveldje (waarbij het Oranjeveldje zo veel mogelijk gespaard blijft). B&W hebben dit besluit overgenomen, met de opmerking dat een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is, en dat zij verwacht dat de gymzaal niet eerder dan 2012 gerealiseerd zal worden.

Onze visie.
De Woongemeenschap is blij met bovengenoemd besluit, met de volgende kanttekeningen, die ook met de directie van de Brederode Daltonschool en andere belanghebbenden zijn besproken :
• Spoed. De Woongemeenschap pleit ervoor dat de gymzaal zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd aangezien de huidige onwenselijke situatie al veel te lang duurt.
• Breed inzetbaar. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die behalve voor gymnastieklessen ook geschikt is voor buitenschoolse opvang en voor andere activiteiten, bijvoorbeeld toneelvoorstellingen van de school.
• Grenzend aan de school. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die direct grenst aan de school, i.v.m. toezicht op de kinderen.
• Fraai. De Woongemeenschap pleit voor een gymzaal die het dorpsgezicht zo min mogelijk verstoort, goed past bij omliggende gebouwen en het Oranjeveldje zo veel mogelijk in tact laat.

Inmiddels heeft de Gemeente een architect benoemd, die voortvarend en in goed overleg met diverse organisaties, waaronder de Woongemeenschap-Zuid, aan het werk is gegaan. Het voorlopig ontwerp is inmiddels klaar. Er is onlangs een informatieavond geweest in het Brederodehuis, de benodigde bestemmingsplanwijziging zal nu naar verwachting in gang gezet zal worden. Volgens de planning zal de gymzaal in 2012 opgeleverd worden. Wij houden ook hier een vinger aan de pols.

Meest recente berichten

img_1471 gymzaal1 dekamarkt-tekening4 dekamarkt-tekening5