Standpunt CDA over groenbeleidsplan (bron: CDA)

 

Het CDA heeft het Groenbeleidsplan van harte ondersteund. Tevens heeft het CDA het amendement met betrekking tot de classificatie van het bosgebied aan de Willem de Zwijgerlaan mede ondertekend en dus van harte ondersteund! Dit houdt in dit gebied de classificatie "te behouden groen" krijgt in plaats van het oorspronkelijke plan "te behouden groen met compensatie". Hiermee is tegemoet gekomen aan een belangrijke wens van o.a. Stichting Santpoort, welke pleit voor behoud van landschap, cultuurhistorische waarden, en het dorpskarakter van Santpoort en omgeving.

Meest recente berichten

brederoodseweg deelplan1-side dekamarkt-tekening5 dekamarkt-tekening3_1