Standpunt CDA over gymzaal (bron CDA)

 

Het CDA heeft op 12 februari 2009 de motie ondersteund die beoogt een snelle ontwikkeling en bouw van de gymzaal, los van de planontwikkeling NOVA terrein. Citaat motie:  “…..en draagt het College op om los van de verdere ontwikkelingen van het terrein Blekersduin alles in het werk te stellen om te bereiken dat de gymzaal, direct grenzend aan de school en slechts gedeeltelijk liggend op het Oranjeveldje, uiterlijk in 2010 zal worden gerealiseerd, en de Raad uiterlijk op 31 maart 2009 te rapporteren over de voortgang van deze opdracht". Het CDA is teleurgesteld in het feit dat door het College van B&W is aangegeven dat hiervoor bestemmingswijziging nodig blijkt waardoor pas in 2012 verwacht wordt dat de gymzaal staat.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2