Standpunt CDA over NOVA terrein (bron: CDA)

 

Het CDA heeft het volgende ingebracht in de raadssessie van 3 juni 2009 (citaat notulen): “Mevrouw Nijssen vindt dit een mooie impuls voor het centrum van Santpoort-Zuid. De CDA-fractie heeft vraagtekens bij het winkeloppervlak en wil graag van het college nadere gegevens gezien de verschillen in de rapporten van de omwonenden en van de projectontwikkelaar. Zorg- en welzijnsvoorzieningen is een goede zaak, ook het loskoppelen van de gymzaal, maar die moet wel sneller gerealiseerd. Ondergronds parkeren is een goede oplossing, is al duidelijk hoe groot zo’n garage moet worden en wie betaalt de kosten? De bouwhoogte past niet in de buurt, kan het niet lager, ook in relatie tot parkeren. Het is heel goed dat er ouderenwoningen gebouwd worden. Hoe zit het met de verkeersvoorzieningen? Ook hier liggen verschillende rapporten. Mevrouw Nijssen is bezorgd over het laden en lossen bij de Dekamarkt. Voor de buitenruimte verwacht ze een integraal ontwerp. De fractie onderschrijft de conclusies op blz. 15, 16 en 17 uit het rapport “Verkeerseffecten ontwikkeling Blekersduin” van het adviesbureau Goudappel Coffeng (hoofdstuk 4: conclusies en aanbevelingen), en de aanbevelingen van de Verkeerscommissie moeten uitgevoerd worden."

 In het CDA verkiezingsprogram 2010/2014 staat het volgende:

* Aanbod van winkels met dagelijkse producten in elk van de dorpen, wijken, en buurten.

* Het NOVA terrein in Santpoort-Zuid snakt naar revitalisering. Woningbouw, zorgvoorzieningen en de uitbreiding van een supermarkt vormen kansen voor dit gebied. Het CDA is voorstander van een evenwichtige planontwikkeling.

Kortom: het CDA staat in beginsel positief tegenover de planontwikkeling, maar is kritisch ten aanzien van de bouwhoogte, verkeersvoorzieningen, laden en lossen Dekamarkt en het beoogde winkeloppervlak.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2