Standpunt CDA over Velserend (bron CDA)

 

Het CDA heeft ingestemd met het Beeldkwaliteitplan Velserend. Het is een goed plan en het past binnen het bestemmingplan en het ruimtelijk functioneel kader zoals dat eerder door de Gemeenteraad van Velsen is vastgesteld. Wel vindt het CDA dat 3 uitritten teveel is en dat aan de hoogte van gebouw C iets gedaan moet worden. Met dit Beeldkwaliteitplan en deze kanttekeningen is er een goede verwevenheid tussen landschap en gebouwen. Daarom heeft het CDA ingestemd met het volgende besluit: "Het Beeldkwaliteitplan Velserend vast te stellen met uitzondering van de aangegeven verdeling van het bouwvolume over de drie woongebouwen en het aantal inritten, waarna het plan als onderdeel van de gemeentelijke welstandsnota is te beschouwen.”

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2