Standpunt D66 over gymzaal (bron: D66)

 

De gymzaal heeft altijd de steun gehad van Democraten 66 Velsen en is (op ons initiatief) opgenomen in het coalitieprogramma. Het geld is beschikbaar. Nu zo snel mogelijk aan de slag met de bestemmingsplanprocedure om op de beoogde plek nabij de Brederode Daltonschool een gymzaal te realiseren.

Meest recente berichten

brederoodseweg deelplan1-side dekamarkt-tekening5 dekamarkt-tekening3_1