Standpunt D66 over Velserend (bron: D66)

 

In onze optiek zou Velserend gespaard moeten worden van bebouwing, mede door de aanwezigheid van de Ruïne van Brederode.  De politieke besluitvorming is echter anders geweest waardoor D66V nu aanstuurt op zo weinig mogelijk bebouwing toestaan en de eis stelt dat deze bebouwing zoveel mogelijk uit het zicht wordt gehouden door een groene inrichting. Harde randvoorwaarden zijn ecologie, hydrologie, landschap, cultuurhistorie en archeologie.

Meest recente berichten

img_1462 deelplan2 brederoodseweg dekamarkt-tekening3_1