Standpunt VVD over groenbeleidsplan (bron: VVD)

 

De VVD heeft zich nadrukkelijk verzet tegen het aanvankelijk voorstel om niet de raad maar het College de bevoegdheid te geven zelfstandig de classificatie van percelen met openbaar groen tot max. 1000 m2 te kunnen wijzigen. Voorts heeft de VVD een amendement ingediend om voor een aantal groengebieden in Santpoort-Zuid de classificatie “Te behouden groen met compensatie regeling” om te zetten naar een classificatie “Te behouden groen (dus zonder een compensatie regeling)”. Het betreft hier de bosstroken tussen het spoor en de Wynoldy Daniëlslaan en tussen het spoor en de Willem de Zwijgerlaan. Voorts enkele percelen langs het Burg.Rijkenspark, de Vinkenbaan en het Schoterkerkpad. Ook bij de bespreking van het Startdocument voor het nieuw op te stellen bestemmingsplan De Leck en de Bergen heeft de VVD aangedrongen op het behoud van de betreffende groengebieden. Het gaat daarbij om het open gebied langs de N 208 en grenzend aan het Van den Bergh van Eysingaplantsoen en de Wüstelaan.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2