Standpunt VVD over NOVA terrein (bron: VVD)

 

De VVD is mordicus tegen het huidige plan Blekersduin op het voormalige NOVA terrein. Ons hoofdbezwaar is dat dit plan nog volumineuzer is dan eerder door ons afgewezen plannen en als zodanig voor eens en voor altijd onherstelbaar inbreuk zal maken op het unieke dorpskarakter van Santpoort-Zuid. Wij kunnen ons dan ook in de uitkomsten van de bewoners enquête volledig vinden. De VVD zal alleen instemmen met een kleinschaliger plan met een beperkt aantal woningen, met een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak passend bij het consumentendraagvlak van Santpoort-Zuid en met daarbij behorende parkeerfaciliteiten.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2