Standpunt VVD over Velserend (bron: VVD)

 

Op 11 juni 2009 heeft de raad ingestemd met een kaderstellingnota over de locatie Velserend. Vlak daarna diende de projectontwikkelaar een bouwaanvraag in. De kritiek van de VVD richt zich met name op de positionering en de volume van één van de 3 appartementen complexen, t.w. complex C gelegen tegenover de Ruïne van Brederode, waarvan wij vinden dat deze door haar massaliteit en locatie het belevingsbeeld van de Velserenderlaan en het genoemd Monument zal verstoren. Wij stellen voor gebouw C te halveren en het verlies aan bouwvolume van gebouw C fysiek en planeconomisch te compenseren door een hogere bouwvolume van de complexen A en B. Daarnaast pleit de VVD voor zo min mogelijk in- en uitritten op dit korte stukje Velserenderlaan. Wat dit laatste betreft heeft de VVD eerder met succes een motie ingediend waardoor werd voorkomen dat een deel van deze laan via een grenscorrectie aan de gemeente Bloemendaal zou worden overgedragen.

Meest recente berichten

deelplan2 weidegebied deelplan3 dekamarkt-tekening2