Standpunt ZEN over NOVA terrein (bron: ZEN)

 

Wij zijn tegen het plan zoals het er nu ligt, kijkt u ook maar even in ons programma, dan begrijpt u dat wij überhaupt tegen uitbreiding van de Deka-markt zijn, mijns inziens geheel onnodig. Ten aanzien van de rest van de bebouwing: kleinschaligheid is hier het credo.

Meest recente berichten

brederoodseweg deelplan1-side dekamarkt-tekening5 dekamarkt-tekening3_1