NOVA terrein. Wij hebben als ChristenUnie, samen met de LGV, destijds de raadszaal verlaten met het resultaat dat Blekersduin is uitgesteld om tot een gedragen voorstel te kunnen komen. Dat was ons doel en dat doel werd ook bereikt. Als ChristenUnie waren wij dus tegen het voorstel van het college en vonden dat er opnieuw overleg moest komen met de belangen groepen van Santpoort-Zuid.

 

Gymzaal. Uit de notulen van de Gemeenteraad blijkt de ChristenUnie de motie heeft gesteund die pleitte voor het loskoppelen van de gymzaal uit de plannen voor het NOVA terrein.

 

Groenbeleidsplan. Uit de notulen van de Gemeenteraad blijkt de ChristenUnie het amendement heeft gesteund dat pleitte voor het behoud van de bosstrook tussen het spoor en de Willem de Zwijgerlaan.

 

Velserend. Als ChristenUnie vinden wij dat er draagvlak van de burgers uit  Santpoort moet zijn voor projecten als Blekersduin en Velserend. Dit draagvlak zullen wij steunen tenzij het volgens de wetgeving een must is. Wij steunen dus de mening van de belangengroepen uit Santpoort.