NOVA terrein. Groenlinks is tegen het huidige plan voor het NOVA terrein.

 

Gymzaal. Wat betreft het tempo t.a.v. de bouw van het gymnastieklokaal hebben we in het overleg over scholenbouw er nogmaals op aangedrongen om voor zover wettelijk voorgeschreven termijnen dat toelaten de bouw zo spoedig mogelijk te starten.

 

Groenbeleidsplan. Groenlinks heeft het amendement over de bosstrook tussen de Willem de Zwijgerlaan en het spoor gesteund.

 

Velserend. Complementair aan onze bezwaren tegen de bouwplannen Velserend zullen we deze week nog een motie indienen met een voorstel om het tegenoverliggende gebied bij de provincie voor te stellen als een landschappelijk monument.