NOVA terrein. De PvdA is voor bebouwing van het NOVA terrein. Daarin dient een prominente plaats te zijn voor zorgwoningen. Om tot een haalbaar en betaalbaar plan te komen dienen soms concessies gedaan te worden aan de schaalgrootte. Draagvlak bij de bewoners van Santpoort-Zuid vinden wij belangrijk, maar zal altijd afgewogen worden t.o.v. het algemene belang. Andere belangen zijn het opheffen van onveilige infrastructuur en vitaliseren van het winkelbestand. Auto’s onder de grond.

 

Gymzaal. De PvdA strijdt al jaren voor een gymzaal in Santpoort-Zuid. Het stond in het verkiezingsprogramma 2006-2010 en vormt onderdeel van het huidige collegeprogramma. We zijn blij dat de gymzaal binnen afzienbare tijd gerealiseerd gaat worden.

 

Groenbeleidsplan. De PvdA is voor het behouden van historisch, recreatieve, en ecologische groenstructuren. Het Groenbeleidsplan is unaniem in de Velsense raad aangenomen.

 

Velserend. De PvdA is feitelijk tegen bebouwing en wilde het gebied het liefst terug geven aan de natuur. Gebruik maken van de rechten uit het bestemmingsplan (hotel, recreatiewoningen, zwembad, etc.) is echter vele malen slechter dan het huidige plan met woningbouw. De gemeente kan het zich financieel niet veroorloven deze rechten af te kopen.