NOVA terrein. Het Ruimtelijk Functioneel Kader is volgens de SP niet meer geldig. Er zal een nieuwe startnotitie gemaakt moeten worden. Wij zijn tegen het huidige plan, het is te massaal en de winkel is te groot voor de wijk, ook de verwachte verkeersintensiteit is niet acceptabel.

 

Gymzaal. Met de meeste spoed bouwen. Motie is gesteund.


Groenbeleidsplan. Amendement gesteund. Behelst wat meer dan een stukje groen want ook het nieuwe plan "De Leck en de Bergen"wordt door de SP gesteund.

 

Velserend. Tegen het huidige plan. Het voldeed voor de SP niet aan de Beeldkwaliteit.