NOVA terrein. Velsen Lokaal is tegen het huidige NOVA plan. Wij hebben destijds een open brief gezonden aan het college. Naar aanleiding van die brief heeft de wethouder besloten om te gaan polderen. Wij zijn tot op heden niet geïnformeerd over de gang van zaken terwijl ons was toegezegd om met 3 ronde tafelgesprekken "er uit te komen" en wel voor december. 

 

Gymzaal. Velsen Lokaal heeft de betreffende wethouders schriftelijk diverse kritische vragen gesteld over de voortgang van de gymzaal, en over de bijbehorende burgerparticipatie.

 

Groenbeleidsplan. Op 11 juni dit jaar is het groenbeleidsplan goedgekeurd en hebben wij een VVD amendement over o.a. de Willem de Zwijgerlaan mede ondertekend. Daarnaast hebben wij nog twee moties ingediend over Groenplan per wijk en waardeanalyse groen. Deze hebben het helaas niet gehaald.

  

Velserend. Velsen Lokaal heeft zich uitgesproken voor bebouwing, maar zijn tegen de appartementen met woonlagen van 5 meter hoog. We vermoeden dat dit een truc is om een extra laag er in te maken. Voor twee woonlagen kan het plan een stuk lager, zodat de nokhoogte ook enkele meters lager komt te liggen. Maar de wethouder wilde dit niet. Een nieuw plan is ons onbekend.