NOVA terrein. Wij zijn tegen het plan zoals het er nu ligt, kijkt u ook maar even in ons programma, dan begrijpt u dat wij überhaupt tegen uitbreiding van de Deka-markt zijn, mijns inziens geheel onnodig. Ten aanzien van de rest van de bebouwing: kleinschaligheid is hier het credo.

 

Gymzaal. Wij begrijpen niet dat die gymzaal er überhaupt nog niet staat, wel klagen over de vele vervoersbewegingen, maar vervolgens de ouders van hot naar her laten rijden om hun kind te laten gymen.

 

Groenbeleidsplan. Geen aantasting van groengebieden, ook geen uitruil, wat weg is komt nooit meer terug.

Velserend. Tegen het huidige plan, geen extra bouw buiten de contouren, heel belangrijk in Santpoort-Zuid is de waterhuishouding, denkt u daaraan. Mocht er verstoring hiervan optreden dan worden de kosten verhaald op de bouwers.