Donateurs

Nieuwe donateurs gevraagd

Alle activiteiten van de Woongemeenschap worden verricht door vrijwilligers al dan niet deel uitmakend van het bestuur. Maar soms is het noodzakelijk om beroep te doen op externe expertise en daarvoor hebben we wel geldelijke middelen nodig. Om die kosten te dekken en een reserve te vormen zijn meer donateurs nodig. Wij nodigen u uit om ook donateur te worden. U heeft daarbij de keuze tussen één en vijf jaar, vijf jaar is voor u voordelig en het spaart onze secretaris en penningmeester tijd. Dus aan twee kanten winst.

Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven voor welke periode u donateur wilt worden. Donateurs kunnen desgewenst een financieel verslag opvragen.

Uw steun is belangrijk, dus meldt u alstublieft nú aan, als u dat al niet gedaan heeft.

 

Aanmelden

Ja, ik meld mij aan als donateur van de Stichting Woongemeenschap Santpoort-Zuid,
voor € 15,- per jaar of € 70,- voor vijf jaar.

Via een automatische overschrijving maak ik het bedrag over op de bankrekening van de Stichting, nummer: NL50.ABNA.0562.7331.32


* verplicht veld
Bankrekening: NL50.ABNA.0562.7331.32 t.n.v.  Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Meest recente berichten

gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side