artikel in de IJmuider Courant van 30 mei jl

"Honderden bezwaren uit Santpoort-Zuid zijn klakkeloos van tafel geveegd en de gemeenteraad wordt nu geacht binnen een week te beslissen op basis van verkeerde informatie’’, aldus de belangengroepen. 

Santpoort-Zuid boos om inhoud en procedure RFK Blekersduin

’Velsen gebruikt foute informatie’
door Friso Bos
 
santpoort-zuid– Wijkplatform- en Woongemeenschap Santpoort-Zuid alsmede de Stichting Santpoort willen dat de gemeenteraad pas na de zomer een besluit neemt over het Ruimtelijk Functioneel Kader (RFK) dat de gemeente heeft opgesteld voor het project Blekersduin. ,,Honderden bezwaren uit Santpoort-Zuid zijn klakkeloos van tafel geveegd en de gemeenteraad wordt nu geacht binnen een week te beslissen op basis van verkeerde informatie’’, aldus de belangengroepen. 
 
Blekersduin omvat de bouw van woningen en een ondergrondse parkeergarage op het Nova-terrein en de verdubbeling in oppervlakte van de Dekamarkt in het dorp. De belangengroepen stellen dat het in het RFK toegestane bouwvolume veel te groot is, de supermarkt te groot wordt en vrezen dat dit zijn weerslag zal hebben in het verkeer in de omgeving waar onder andere een school met kinderdagverblijf zijn gesitueerd. ,,Het extra verkeer zal tot onveilige situaties leiden’’, zegt Kees Kan, voorzitter van Woongemeenschap Santpoort-Zuid. ,,Neem het verkeersonderzoek. Een van de conclusies is dat het aantal voertuigen per etmaal dat in de omgeving zal rijden een onacceptabel niveau zal bereiken na de nieuwbouw. In de inspraakrapportage staat echter het tegenovergestelde terwijl wel naar het verkeersonderzoek wordt verwezen. Wellicht dat het daarom zoveel moeite kostte om het onderzoek in te mogen zien.’’
Honderden reacties kwamen er uit Santpoort-Zuid op het concept RFK Blekersduin. Daarin is aangeven binnen welke grenzen de projectontwikkelaar (VofNova) Blekersduin mag bouwen. Hoe hoog de panden mogen zijn bijvoorbeeld en hoe ver ze van de bestaande bebouwing af moeten staan. ,,Er zijn honderden goed beargumenteerde bezwaren ingediend’’, zegt Jan Ootes van het wijkplatform. ,,Ze zijn allemaal van tafel geveegd.’’
Het heeft de gemeente negen maanden gekost om de bezwaren en de reacties daarop in een rapport te zetten. ,,We hebben het afgelopen woensdag ontvangen. De bijbehorende onderzoeken ontbreken’’, zegt Kan. ,,Het RFK staat geagendeerd in de gemeenteraad op komende woensdag. De gemeenteraad wordt niet in staat gesteld op een goede manier te reageren. Het is immers onmogelijk dat de raadsleden binnen een week alle onderliggende onderzoeken hebben opgevraagd en bestudeerd. Het gevolg is dat ze op basis van verkeerde informatie beslissen.’’

 

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side