Fusie met Stichting Santpoort

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort zijn van plan te fuseren tot één organisatie.

 

De voordelen van deze voorgenomen fusie zijn als volgt:

  • Er is overlap in de doelstellingen: behoud en waar mogelijk verbeteren van de kwaliteit van het landschap, de bebouwde omgeving en het woonmilieu.
  • Naar de gemeentelijke overheid is het slagvaardiger om als één stichting te opereren.
  • We kunnen samen efficiënter werken: menskracht, financiële administratie, ledenadministratie, nieuwsbrieven etc.
  • De schaal van Santpoort als geheel is niet groot genoeg voor twee stichtingen met een grote overlap in hun werkterrein.

Wij gaan komend jaar zo intensief mogelijk samenwerken. Zo willen wij ervaren of onze verwachtingen in de praktijk worden bewaarheid. Als de samenwerking bevalt, willen we in 2019 fuseren tot één organisatie voor Santpoort-Zuid en Santpoort-Noord. Wanneer het zover komt (en daar gaan we wel vanuit) zullen wij u natuurlijk nader informeren. 

 

Wij horen graag uw ideeën en prioriteiten.

Wij informeren u graag over onze plannen. Door uw betrokkenheid heeft u de continuïteit gesteund van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid die al meer dan 30 jaar bestaat. Hopelijk steunt u ons werk ook in de komende jaren. Santpoort is een mooi dorp, en dat willen wij graag zo houden en waar mogelijk nog verbeteren. Wij zijn benieuwd naar uw mening over de beoogde samenwerking. Tevens horen wij graag uw ideeën voor onze gezamenlijke prioriteiten en werkwijze in de komende jaren. U kunt ons uw mening laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

 

Help ons uw woonomgeving prettig te houden.

De gemeente wil de inwoners van Velsen meer laten participeren in de besluitvorming over hun eigen leefomgeving. Van die mogelijkheid willen wij graag actief gebruik maken, U kunt ons uw mening en deskundigheid laten weten door een e-mail te sturen aan bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl .

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side