Inloopavond huisvesting statushouders 25 januari

Graag maken wij u attent op onderstaand bericht dat wij deze week ontvingen van de gemeente Bloemendaal. Er wordt een plan ontwikkeld voor de huisvesting van “statushouders” in Dennenheuvel; dit gebouw staat weliswaar in Bloemendaal, maar vlakbij Santpoort-Zuid, vandaar dit bericht. Maandag 25 januari  van 19-21 uur organiseert de gemeente Bloemendaal een informatieavond in het gemeentehuis in Overveen.

Met vriendelijke groet, Woongemeenschap Santpoort-Zuid.

Naar aanleiding van een regionaal plan voor het opvangen van vluchtelingen in asielzoekerscentra heeft het college van de gemeente Bloemendaal op 17 november 2015 besloten geen medewerking te verlenen aan noodopvang van asielzoekers in Bloemendaal maar wel, net als de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Haarlemmerliede, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest en Velsen mee te werken aan versnelde huisvesting van statushouders (mensen die Nederlander gaan worden zoals een raadslid dit omschreef) en daartoe “wachtkamerlocaties” in te richten als onderdeel van het regionale aanbod.

Op 25 november 2015 heeft de raadscommissie Bestuur en Middelen van de gemeente Bloemendaal opdracht gegeven tot het versneld opvangen van 160 statushouders op het landgoed Dennenheuvel en 100 statushouders op het terrein van GGZinGeest in Bennebroek. Hiervoor is in december een projectplan opgesteld waarin de stappen zijn beschreven die worden doorlopen vanaf het initiatief van de raad tot aan de realisatie.

In de huidige definitiefase worden veel zaken onderzocht die van belang zijn om naar verwachting  medio februari aan de gemeenteraad de vraag te kunnen voorleggen of kan worden overgestapt naar de fase waarin het plan verder concreet wordt uitgewerkt en het ontwerp wordt gemaakt. Als ook dat weer door de gemeenteraad wordt goedgekeurd volgt de realisatiefase van verbouwen, inrichten en opleveren. Daarna is het gereed voor de opvang van de statushouders en volgt de beheerfase van maximaal 3 jaar. Tegen die tijd moeten de statushouders definitief elders gehuisvest zijn en wordt het landgoed Dennenheuvel voor andere doeleinden ontwikkeld. Het onderzoek naar de definitieve huisvesting start direct nadat de statushouders in de tijdelijke opvang zijn gehuisvest.

Inloopavond 25 januari 2016- Gemeentehuis te Overveen- 19.00-21.00

Doel van de avond:

  • Dialoog voeren over het vervolgtraject
  • Informeren over zaken die wij weten
  • Vragen over opvang statushouders beantwoorden

In het gebouw Dennenheuvel  kunnen ca. 100 statushouders tijdelijk gehuisvest worden. Onder de 100 statushouders vallen de ca. 60 personen die gekoppeld zijn aan de gemeente Bloemendaal en op de wachtlijst staan voor een woning. Het gaat hier- na gezinshereniging- om 10 gezinnen, 2 echtparen en 5 alleenstaande vrouwen.
Het gebouw Euphrasia  is op dit moment niet geschikt voor de opvang van statushouders. Er wordt nog onderzocht of het met de nodige aanpassingen kostendekkend geëxploiteerd kan worden. Er  is dan ruimte voor ca 57 statushouders.

Wij vinden het belangrijk om de belangen, vragen en ideeën van betrokken stakeholders mee te nemen in de verdere planvorming van de opvang van statushouders op landgoed Dennenheuvel.
Daarom hebben wij gesprekken gevoerd met de Theresiaschool, het CJG, de buurtvereniging Bloemendaal Noord, de huisartsenpost en een vertegenwoordiger van bewoners Dennenweg en Krullenlaan.  U leest hier het verslag van de gesprekken.

Contact

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side