Dennenheuvel – vluchtelingenopvang

Van de gemeente Bloemendaal ontvingen wij onderstaand bericht over mogelijke opvang van vluchtelingen op het landgoed Dennenheuvel, dat zich op de grens bevindt van Bloemendaal en Santpoort-Zuid. In het bericht kunt u lezen hoe u aan meer informatie kunt komen. Wij zullen ons hierin verdiepen, en houden u op de hoogte.  

Geachte betrokkenen,

Gister is bekend geworden welke locaties verder onderzocht gaan worden voor het opvangen van vluchtelingen en statushouders in de regio Kennemerland. Wellicht heeft u hierover berichten gelezen in het Haarlems Dagblad. Omdat wij u snel op de hoogte willen brengen over het proces, informeren wij u langs deze weg. Wij realiseren ons dat hier niet alle omwonenden mee worden bereikt. Zodra we meer concrete informatie hebben worden zij per brief geïnformeerd.

De locaties die in het Haarlems Dagblad zijn genoemd, waaronder Dennenheuvel, acht de gemeente Bloemendaal kansrijk. Op zeer korte termijn vindt er een gesprek plaats met het COA, de gemeente en de eigenaar van Dennenheuvel over hoe en onder welke voorwaarden de locatie geschikt kan worden gemaakt voor de opvang van statushouders. Op dit moment staan Dennenheuvel en Euphrasia nog niet leeg maar zijn anti-kraak bewoond. De gemeente Bloemendaal spant zich in om locaties geschikt te maken voor gemengde huisvesting, dat wil zeggen naast statushouders ook jongeren die wachten op huisvesting en mensen die uit een ‘voorziening beschermd wonen’ komen. Hiermee geeft de gemeente gehoor aan de wens van bewoners om doelgroepen gemengd te huisvesten

Zodra wij concrete informatie hebben over welke locaties gerealiseerd kunnen worden voor het tijdelijk huisvesten van statushouders, wanneer en om hoeveel statushouders het gaat,  informeren wij de omwonenden en andere betrokkenen zo spoedig mogelijk.  Vanzelfsprekend nemen we alle Ideeën, vragen of zorgen van onze bewoners serieus.  We organiseren bewonersbijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan.

Bewoners van Bloemendaal vinden informatie over actuele ontwikkelingen op bloemendaal.nl/vluchtelingen.  Vragen kunnen gesteld worden via vluchtelingen@bloemendaal.nl

 

We hopen u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Renske Feikema Team Communicatie
Gemeente Bloemendaal

Bloemendaalseweg 158, Overveen
T 023 – 5225 612

r.feikema@bloemendaal.nl
www.bloemendaal.nl

Niet aanwezig op woensdag en vrijdag

Herinrichting Brederodelaan informatieavond

Buurtvereniging Bloemendaal-Noord stuurde ons bijgaand bericht toe over het herinrichten van de Brederodelaan. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente Bloemendaal, en zal duren tot juli 2016. Ondanks alle goede bedoelingen van de aannemer en de gemeente Bloemendaal zal dit ongetwijfeld overlast veroorzaken. Het leek ons zorgvuldig u daar zo spoedig mogelijk over te informeren. 

Er wordt een informatieavond georganiseerd; deze zal plaatvinden bij Bistro Bartje Bloemendaal aan de Brederodelaan 80 op woensdag 19 augustus tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Voor vragen kunt U de aannemer bereiken op brederodelaan@mouwrik.nl, of voor dringende zaken op 06 5237 4979 (Mouwrik Waardenburg). De gemeente Bloemendaal kunt u bereiken op 06 5340 0569. 

 

Klik hier voor de nieuwsbrief brederodelaan 

 

Bulletin 19

In dit Bulletin o.a.: 

 • Besluitvorming Blekersduin komt in kritieke fase 
 • Weer nieuwe plannen voor Velserend?  
 • Wasstraat zorgt voor geluidsoverlast  
 • Halfuurdienst naar Amsterdam blijf bestaan  
 • Bezwaar tegen dakopbouwen Hendrik de Graaflaan 
 • Woongemeenschap zoekt versterking van team 
 • Financiële verantwoording 2014  
 • Donatie 2015                                         lees verder >>>

Rapportage Santpoort-Zuid 2015

De Woongemeenschap Santpoort-Zuid en de Stichting Santpoort hebben het initiatief genomen alle inwoners van Santpoort-Zuid door middel van een vragenlijst te vragen naar hun mening over de voorlopige plannen van project ontwikkelaar Dreef Beheer voor Novaterrein/Blekersduin. Deze plannen zijn op deze link te vinden, klik hier.

Het onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau.  Lees verder

Vragenlijst Blekersduin

Graag willen we de inwoners van Santpoort-Zuid vragen naar hun mening over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de realisatie van:

Lees verder

Plannen Blekersduin en informatieavond dinsdag 3 maart

Beste inwoners van Santpoort-Zuid,

Graag willen we u informeren over de door projectontwikkelaar Dreef Beheer ingediende vergunningsaanvraag voor de ontwikkeling van het terrein rond de Dekamarkt, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het voormalige tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen, ten behoeve van de realisatie van een nieuwe supermarkt, een appartementengebouw met 22 woningen, 12 woningen (twee-onder-een-kap) plus twee vrijstaande woningen Lees verder

Novaterrein – informatieavond dinsdag 3 maart 20:00 uur

Beste inwoners van Santpoort-Zuid, 

Zoals u misschien weet is er door projectontwikkelaar Dreef Beheer een vergunningsaanvraag ingrediend voor de herinrichting van het terrein rond de Dekamarkt in Santpoort-Zuid, ook bekend als het Novaterrein en Blekersduin. Het plan beoogt de sloop van het tuincentrum, de bestaande supermarkt en de hierboven gelegen woningen ten behoeve van de realisatie van: 

Lees verder

Ontwikkelingen Novaterrein

Geachte donateurs en belangstellenden, 

Hierbij willen wij u graag informeren over de nieuwste ontwikkelingen met betrekking tot de bouwplannen voor de Dekamarkt en Blekersduin (ook bekend als het Novaterrein)  in Santpoort-Zuid. 

De gemeente heeft ons op 30 september jl. gemeld dat de aanvraag voor een Omgevingsvergunning voor Fase 1  (sloop huidige tuincentrum Oxalis en bouw nieuwe supermarkt met 8 appartementen daarboven en een parkeergarage daaronder)  is ingetrokken.
Eind oktober 2014 zal een nieuwe, en dit keer een integrale aanvraag worden gepubliceerd in de Hofgeest. Deze aanvraag betreft alle nieuwe bouwwerken, de sloop van de bestaande gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte, inclusief de groenvoorzieningen. Dit alles zal volgens de huidige plannen in drie fases worden uitgevoerd.  Lees verder

Zienswijze Blekersduin

In onze vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de plannen voor de ontwikkeling van het Novaterrein, ook bekend als Blekersduin. Het Novaterrein is het braakliggende terrein tussen de Dekamarkt en de Vinkenbaan. De nieuwe plannen omvatten de volgende punten, die in verschillende fasen zouden worden uitgevoerd: 

* Eerste fase: sloop van tuincentrum Oxalis en nieuwbouw van een supermarkt op die plek en de bestaande parkeerplaats. De beoogde omvang  is 1800 m2, plus 200 m2 magazijn. Op de nieuwe supermarkt zijn appartementen gepland. Onder de nieuwe supermarkt komt een ondergrondse parkeergarage voor 73 auto’s.   

* Tweede fase: (a) Sloop van de bestaande supermarkt en de daarop gelegen woningen. Hiervoor in de plaats komt langs de Bloemendaalsestraatweg een gebouw met 22 appartementen, Lees verder

Bulletin 18

In dit Bulletin o.a.: 

 • Herstart ontwikkeling Novaterrein
 • Bestemmingsplan in de gemeenteraad
 • Ook Velserend weer in beweging
 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen maart 2014
 • NS wil dienstregeling aanpassen
 • Veilig verkeer op Wüstelaan
 • Financiën van de Woongemeenschap              lees verder >>>

Meest recente berichten

gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side