Plannen voor het nieuwe jaar

To-do lijstje voor 2019 

Gezamenlijk met de Stichting Santpoort hebben wij onze aktiviteiten voor 2019 opgesteld. Het betreft dossiers uit 2018, die nog niet zijn afgerond. Daarnaast zijn er ook nieuwe aandachtsgebieden.
Het gemeentebestuur wil de participatie van inwoners vergroten. Van die mogelijkheid willen wij actief gebruik maken. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Meldt u aan voor ons Netwerk. Dan nemen wij contact met u op, indien er plannen zijn in uw woonomgeving of als uw deskundigheid nodig is. Meldt u zich hier aan voor ons Netwerk.

Dekamarkt Santpoort-Zuid

Het bouwproject op de Blekersduin wordt zichtbaar in zijn definitieve omvang. Waarvoor wij waarschuwden, wordt helaas bewaarheid. Het complex vormt een wezensvreemd element, dat niet past in de maatvoering van een dorp als Santpoort. Daar valt door ons niets meer aan te doen. Wel willen wij snel het gesprek aangaan over de inrichting van de openbare ruimte.  lees ons dossier

Brederoodseweg 41A

Het plan houdt in de bouw van drie woningen met een gelijktijdig herstel van de natuurwaarden van het omringende, verrommelde gebied. Dat laatste is hard nodig. De vele inspraakreacties zijn door B&W ongegrond verklaard op de reactie van de Stichting Santpoort na. Het betreft de vraag om de afspraken over de inrichting en beheer van het natuurgebied te borgen in het bestemmingsplan. De gemeenteraad heeft om aanvullend nader onderzoek gevraagd. Dat onderzoek komt begin 2019 beschikbaar. lees ons dossier

Binnenduinrand

Door de regiogemeenten en provincie is een gezamenlijk rapport uitgebracht over de binnenduinrand. Er staat veel goeds in het rapport met bruikbare spelregels voor landschap en groenvoorziening. De plannen voor Formule 1 races in het kwetsbare duingebied tonen de noodzaak van goede spelregels nog eens aan. Wij vragen dan ook de gemeenteraad snel postief op het voorstel te besluiten. lees ons dossier

De Handgraaf

De Handgraaf is als bedrijfslocatie gesaneerd. Er wordt nu woningbouw gepland, w.o. starterswoningen of sociale huur. Daarnaast komt er meer ruimte voor natuur. Op zich een plan in het verlengde van het vastgestelde bestemmingsplan. Wij hebben aangegeven dat wij het opgenomen aantal woningen in blok 2 te hoog vinden.  Wij verwachten problemen bij de ontsluiting voor auto’s naar de Wüstelaan. Ook de parkeervoorziening vinden wij nu problematisch. Aan de parkeervoorziening voor Terrasvogels is bijvoorbeeld te weinig aandacht besteed. lees ons dossier

Geluidsoverlast, verkeer… En wat is uw mening?

Deze lijst is niet compleet. In de loop van 2019 zullen er zeker nog andere problemen opdoemen.  Zo is de toenemende geluidsoverlast van het vliegverkeer een punt van aandacht. Daarbij komt een extra dreiging vanuit de nieuwe herindeling van het luchtruim, uiterlijk in 2023. Ook verwachten wij nieuwe initiatieven voor mobiliteit. Denk daarbij aan actualisering van het Verkeersplan en de ombouw van station Santpoort-Noord als “Buitenpoort” (toegang tot de duinen). Ook verwachten wij de komst van een groenstructuurplan. Het lijstje zal nog groeien. Wat zijn bijvoorbeeld de plannen op het terrein bij station Santpoort-Zuid?

Mogelijk signaleert u zelf nu of later nog andere problematische situaties. Dat horen wij graag van u. U kunt ons hier uw mening berichten. 

 

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side