Uitnodiging 27 september 17:00 verkennen nieuwe locatie Jongeren Ontmoetings Plaats

In de nieuwsbrief van de Woongemeenschap van juli dit jaar hebt u kunnen lezen over de voorgenomen verplaatsing van de Jongeren Ontmoeting Plaats (JOP).  De gemeente wil de JOP achter de Dekamarkt op het Blekersduin terrein verplaatsen.

Inwoners van Santpoort-Zuid zijn van harte uitgenodigd om op dinsdag 27 september tussen 17:00 en 18:00 uur samen met de verantwoordelijke ambtenaar, Dhr. Plessius en de wijkagent, een aantal mogelijke locaties te verkennen. Hierbij zullen we onder andere het Oranjeveldje, het grasveld naast het stationsgebouw, het parkeerterrein bij het station, de Wijnoldy Danielslaan en de omgeving van het Eltaterrein gaan bekijken. Wij verzamelen om 17:00 bij ‘t Brederode Huys. Ons advies is om met de fiets te komen. Is dit voor u onmogelijk en wilt u toch mee, laat dat weten s.v.p. met een mail naar bestuur@woongemeenschapsantpoortzuid.nl . Ook andere reacties zijn van harte welkom.

JOP’s zijn niet meer dan een plek om te zitten met een overkapping tegen de regen.  De JOP’s maken het voor de wijkagent en jongerenwerkers mogelijk om jongeren die ‘rondhangen’ op een vaste plek te vinden, aan te spreken en te betrekken bij jongerenactiviteiten. Hangt een groep jongeren elders rond, dan verwijst de politie hen naar de JOP, waar het ‘ rondhangen’ gedoogd wordt.  Zo probeert de gemeente overlast van groepen jongeren beheersbaar te maken. Ook in Santpoort-Zuid staat een een JOP, tussen de Dekamarkt en de Vinkenbaan. Tussen de tien en twintig tieners uit ons dorp maken gebruik van deze JOP.

Bewoners van de Jan Gijzenvaart, het van den Bergh van Eysingaplantsoen en de Wüstelaan ontvingen begin dit jaar bericht van de gemeente over plannen om de JOP te verplaatsen naar de smalle groenstrook langs het spoor op de Jan Gijzenvaart. De gemeente loopt met die verplaatsing  vooruit op nieuwbouw van de Dekamarkt in het Blekersduin terrein; dat wekt verbazing – de raad heeft immers nog geen besluit genomen over de bouwplannen voor Blekersduin. De bewoners hadden zorgen en veel vragen over een JOP zo dicht bij hun huizen, en namen contact op met de Woongemeenschap.

Op 29 maart 2016 organiseerde de Woongemeenschap een informatieavond. Behalve omwonenden waren ook aanwezig de wijkagent, de in Santpoort-Zuid actieve jongerenwerker, en medewerkers van de woningbouwcorporatie en van de gemeente. Laatstgenoemde maakte duidelijk dat de gemeente bereid was te praten over een andere locatie van de JOP maar niet over het verwijderen ervan. Ook de wijkagent en jongerenwerker gaven aan de JOP te willen behouden. Overigens kent Santpoort-Zuid naar hun inzicht geen echte ‘probleemjongeren’.  Dat willen ze graag zo houden. De omwonenden maakten duidelijk dat de gekozen locatie aan de Jan Gijzenkade zeer ongelukkig is. Men vindt de locatie te dichtbij woningen, met voorspelbare overlast als gevolg.  Er is daar gewoon te weinig ruimte. De Woongemeenschap deelt de bezwaren van de omwonenden. Er moet een betere plek zijn voor deze JOP.  De Woongemeenschap is van mening dat in alle gevallen de omwonenden van een nieuwe JOP moeten kunnen mee praten, voordat er zo’n keuze wordt gemaakt. We waarderen het, dat de gemeente de inwoners op deze wijze betrekt.

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side