Uitnodiging – verkeer in Santpoort-Zuid

Graag nodigt de Woongemeenschap Santpoort-Zuid u uit voor een bijeenkomst over het verkeer in ons dorp, op maandagavond 14 november in ‘t Brederode Huys. Het programma is als volgt:

19:30 – 20:00      Zaal open, koffie en thee

20:00 – 20:30      Overzicht van verkeersproblemen in Santpoort-Zuid (Woongemeenschap en aanwezigen)

20:30 – 21:30      Discussie over mogelijke oplossingen (de heer K. Sneeuw, Coördinator Verkeer en Vervoer, gemeente Velsen)

21:30 – 22:00      Afsluiting met een drankje

De achtergrond voor deze avond is, dat onderstaand bericht uit onze nieuwsbrief van juli 2016 vele reacties heeft opgeleverd, die we graag met een grotere groep inwoners van Santpoort-Zuid en met de betreffende deskundige van de gemeente Velsen, de heer Sneeuw, willen bespreken. Kunt u het ons laten weten s.v.p. indien u van plan bent aanwezig te zijn?

Met vriendelijke groet,

Peter Carson, Remi van Kleef, Jan-Pieter Kleijburg, Hans Reus, Erik Voorhoeve

 

Diverse inwoners van Santpoort-Zuid hebben aangegeven zich niet veilig te voelen door het grote aantal auto’s in de Wüstelaan, de Passtoorsstraat, en de Wijnoldy Daniëlslaan, en door de vaak hoge snelheid van die auto’s. Veel ouderen maar ook ouders van jonge kinderen zijn hier bezorgd over. We hebben contact gezocht met de gemeente Velsen, die op ons verzoek een meting heeft laten verrichten; hieruit blijkt dat er per dag zo’n 3600 (!) auto’s door de Wüstelaan rijden, waarvan 500 auto’s harder dan de toegestane 30 km/uur. Dit is onaanvaardbaar. De gemeente Velsen zal daarom enkele bestaande snelheidsdrempels verhogen op de Wüstelaan, en op de Wijnoldy Daniëlslaan. Deze ophogingen zullen plaatsvinden in de tweede helft van 2016, als de Wüstelaan in Santpoort- Noord toch afgesloten wordt, omdat daar dan de riolering wordt vervangen.

Tevens is een verkeersmeting verricht in de Passtoorsstraat. Hoewel de resultaten meevielen, doen we een vriendelijk verzoek aan automobilisten daar niet te hard te rijden; dit geldt zeker ook voor ouders die hun kinderen naar het Elta sportterrein brengen. We hebben contact opgenomen met het bestuur van het Eltaterrein. Zij hebben toegezegd hier aandacht aan te besteden richting hun leden. Tenslotte hebben we de gemeente gevraagd aandacht te besteden aan de gevaarlijke situatie op de Wüstelaan tussen de Clarionlaan en het kinderdagverblijf. Daar is een bocht naar de ene kant gevolgd door een bocht naar de andere kant. Vaak rijden daar fietsers naast elkaar; haastige automobilisten willen vaak niet wachten met het inhalen van deze fietsers tot ze weer overzicht over de weg hebben, maar halen gewoon in op goed geluk, in de hoop (maar zonder dat te kunnen zien) dat er geen auto’s van de andere kant komen. De gemeente erkent het probleem, maar heeft nog geen pasklare oplossing. Ideeën zijn zeer welkom.

Meest recente berichten
gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side