Visie 2025

Toekomstvisie Santpoort-Zuid omarmd door bewoners en wethouders

Wethouders Westerman en te Beest gaan rekening houden met de toekomstvisie van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid. Die toezegging deden zij op de zeer drukbezochte bewonersavond in ‘t Brederode Huys te Santpoort-Zuid afgelopen dinsdag.

Wethouder Westerman nodigde de Woongemeenschap Santpoort-Zuid daarnaast uit voor een afspraak met diverse diensten van de gemeente Velsen over de toekomstvisie en de invloed ervan op plannen voor Santpoort-Zuid. “Mijn complimenten voor dit goede initiatief!” Verder legde hij uit dat de Visie op Velsen 2025 is gericht op het aantrekken van kenniswerkers. “Die moeten op een aantrekkelijke plek kunnen wonen, en daar kan Santpoort-Zuid een belangrijke rol in vervullen.” Ten aanzien van de weilanden langs de N208 gaf hij aan dat de weilanden onderdeel zijn van een aardkundig monument, zodat bijvoorbeeld een aansluiting van het dorp naar deze weg gelukkig uitgesloten is. Voor het verdwijnen van buslijn 81 noemde hij als alternatief de OV-taxi, waar tot nog toe weinig mensen uit Santpoort-Zuid van gebruik maken. Wethouder te Beest moedigde de Woongemeenschap aan het gesprek aan te gaan met betrokken partijen, zoals ondernemers, projectontwikkelaars en grondeigenaren.

In zijn presentatie benadrukte Jan-Pieter Kleijburg van de Woongemeenschap Santpoort-Zuid: “De Woongemeenschap wil met een bewonersvisie op de toekomst van Santpoort-Zuid zeker stellen dat toekomstige ontwikkelingen in Santpoort-Zuid aansluiten op wat de bewoners belangrijk vinden. Bij de ontwikkeling van de visie is de Woongemeenschap niet over één nacht ijs gegaan. Elke inwoner is door middel van een enquête gevraagd naar zijn voorkeuren. Gezien de hoge respons (417 reacties op 1.450 huishoudens, over het hele dorp verspreid) is een duidelijk beeld ontstaan van de voorkeuren van de inwoners.”

De enquêteresultaten tonen dat de bewoners van Santpoort-Zuid overwegend tevreden zijn over de huidige situatie in het dorp, inclusief veiligheid, medische voorzieningen en het groen. Dat wil niet zeggen dat zij alle nieuwe ontwikkelingen afwijzen. Randvoorwaarden hiervoor zijn dat nieuwe ontwikkelingen passen bij het groene en rustige dorpskarakter, dus kleinschalig. Het mag volgens veel bewoners ook best wat gezelliger worden. Een dorpskern wordt gemist. Veel bewoners hopen op een koffiehuis en weten al een plek daarvoor, het karakteristieke stationsgebouw Santpoort-Zuid.

Na de presentaties en reacties gingen de bijna 80 aanwezige bewoners met elkaar in gesprek om antwoorden te vinden op vragen als: Hoe krijgen we weer een dorpskern in Santpoort-Zuid? Hoe kan Santpoort-Zuid aantrekkelijk blijven voor ouderen? En hoe kan het gemeenschapsgevoel worden versterkt. Het leverde een levendige discussie op waaruit veel goede ideeën kwamen. Hans Reus van de Woongemeenschap: “Veel inwoners van Santpoort-Zuid komen andere mensen tegen bij de activiteiten van Santpoorts Belang, op de Brederode Daltonschool, of bij de supermarkt. Maar veel meer is er nu niet. Een grand café en straatborrels zijn heel welkom in dit dorp.” Instemmend geknik was het gevolg.

Klikt u s.v.p. hier om de gehele presentatie te bekijken. De Woongemeenschap nodigt u van harte uit te reageren op de visie: “Het is een levend document dat we van tijd tot zullen bijwerken, en dat als leidraad zal dienen bij het reageren op allerlei plannen.”

Meest recente berichten

img_1471 deelplan1-front dekamarkt-tekening2 dekamarkt-tekening3_1