Visie woongemeenschap Santpoort-Zuid

Onze visie op Santpoort-Zuid in 2025 

Zomer 2011 zijn alle inwoners van Santpoort-Zuid benaderd om hun mening te geven over de toekomst van Santpoort-Zuid tot en met 2025. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau STOGO Advies.

Voor het rapport van het bewonersonderzoek klikt u hier.

Daarnaast hebben we een beperkt aantal bewoners met uiteenlopende achter-gronden in detail gevraagd naar hun mening over de toekomst van Santpoort-Zuid.  

Het blijkt dat de bewoners van Santpoort-Zuid zeer tevreden zijn met de huidige toestand van het dorp. Geleidelijke, kleinschalige verbeteringen die passen bij het groene dorpskarakter zijn welkom, met name op het gebied van woningen voor senioren, ontwikkeling van enkele nog niet zo fraaie plekken, en een grotere sociale samenhang. 

Gezien de hoge respons (417 reacties op 1.450 huishoudens) is een duidelijk beeld ontstaan van de voorkeuren van onze inwoners. Dat beeld vertaalt zich in de volgende visie.

 

Leefklimaat en tempo van ontwikkeling

In 2025……

 • Heeft Santpoort-Zuid het karakter van een fraai, groen en rustig dorp behouden.
 • Zijn nieuwe ontwikkelingen geleidelijk en in overeenstemming met het dorpskarakter ingevoerd.
 • Is Santpoort-Zuid wat levendiger dan nu.

 

Woningbouw

In 2025……

 • Is er geen grootschalige woningbouw gerealiseerd. In 2025 is nieuwe woningbouw meer gericht op de bestaande bevolking, en komen er vooral seniorenwoningen bij, zodat senioren in Santpoort-Zuid kunnen blijven wonen.
 • Is nieuwe woningbouw gerealiseerd die past bij het stijlvolle, rustige en groene karakter van het dorp; er is mooi en duurzaam gebouwd.

 

Een mooi, stijlvol dorp

In 2025……

 • Is het Velserend terrein zo ingericht, dat de nieuwe, kleinschalige bebouwing past bij het monumentale karakter van de ruïne van Brederode.
 • Is het gebied achter het tankstation (de garageboxen) opgeknapt, als er gebouwd wordt dan met maximaal één bouwlaag.

 

Meer voorzieningen en activiteiten

In 2025……

 • Is op bescheiden schaal nieuwe werkgelegenheid in het dorp gecreëerd in schone, kennisintensieve en kleinschalige bedrijfstakken. Er zijn bijvoor-beeld meer zelfstandig werkende kenniswerkers, ateliers voor kunstenaars en expositieruimtes, en horeca die past bij het karakter van Santpoort-Zuid. Ook zijn er meer thuiswerkers actief in Santpoort-Zuid.
 • Zijn er meer winkels, die zich op bewoners richten.
 • Zijn er geen winkels en andere voorzieningen gekomen die veel verkeer en bezoekers/klanten van buiten trekken. Wel zijn er gespecialiseerde voorzieningen (een smaakvol) restaurant, een speciaalzaak) bijgekomen, passend bij het karakter van Santpoort-Zuid.
 • Is er op bescheiden schaal meer ruimte voor toerisme gecreëerd. Het gaat dan om dagrecreatie van wandelaars en fietsers en bezoekers van de ruïne van Brederode. In het voormalige station is een koffiehuis met terras waar bewoners en passanten gebruik van maken. Dit wordt een ‘kloppend hart’ van Santpoort-Zuid.

 

Gemeenschapsgevoel

In 2025……

 • Is Santpoort-Zuid meer een gemeenschap waar mensen elkaar kennen en tegenkomen. Een dorpskern met zit- en ontspanningsgelegenheid wordt hiervoor in ere hersteld. Meer inwoners voelen zich verbonden met Santpoort-Zuid.
 • Heeft Santpoort-Zuid weer een fraaie, groene dorpskern, die tevens als ontmoetingsplaats dient. De dorpskern is op integrale wijze ontwikkeld, dus met aandacht voor wonen, winkelen, recreëren, ontmoeten en werken, maar ook voor groen en architectuur.
 • Is de gymzaal van de Brederode Daltonschool een plek waar bewoners buiten schooluren kunnen sporten.

 

Openbaar vervoer en autoverkeer en verkeersveiligheid

In 2025……

 • Is Santpoort-Zuid nog altijd per trein (halfuursdienst of beter) bereikbaar.
 • Is het aantal autobewegingen niet toegenomen en zijn de toegangswegen hetzelfde. Er is in 2025 dus geen verbinding met de N208 gerealiseerd en het weidegebied blijft onaangetast.
 • De parkeerruimte is op hetzelfde peil gebleven en de maximum snelheid wordt gerespecteerd.
 • Is het veilig voor kinderen om op straat te spelen en te fietsen.

 

Groen

In 2025……

 • Zal het kappen van bomen, ook op particulier terrein, alleen bij uitzondering gebeuren.
 • Is het publieke groen op het hetzelfde peil gebleven en behouden de plantsoenen hun karakter.

 

Jonge inwoners van Santpoort-Zuid

In 2025……

 • Zijn er meer activiteiten voor de jongeren uit Santpoort-Zuid georganiseerd; naast sport valt te denken aan muziek, kinderopvang etc.
 • Het Elta-terrein is hiervoor verder verfraaid.

  

Santpoort-Zuid, 24 november 2011

Meest recente berichten

gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side