Criteria voor actie

De Woongemeenschap nodigt u van harte uit contact met ons op te nemen over belangrijke onderwerpen die spelen in Santpoort-Zuid. In sommige gevallen zullen wij zelf actie ondernemen, in andere gevallen kunnen wij u wellicht op weg helpen. Criteria voor actie van de Woongemeenschap zijn:

  • Past het onderwerp binnen het doel van de Woongemeenschap?
  • Betreft het onderwerp het algemeen belang van de inwoners van Santpoort Zuid?
  • Indien het onderwerp een meer lokaal karakter heeft op het niveau van één of meerdere straten: de inzet van menskracht en middelen van de belanghebbenden
  • Wordt het onderwerp geheel of gedeeltelijk gedekt door een andere instantie, dan vindt geen actie plaats door de Woongemeenschap, dan wel gedeeltelijke actie, in samenwerking met de andere instantie
  • Haalbaarheid, gegeven de beperkte capaciteit van de Woongemeenschap
  • Effecten op de beeldvorming van de Woongemeenschap

Meest recente berichten

gymzaal2 deelplan1-front brederoodseweg deelplan1-side